Költségvetési gondok az EU-ban

Brüsszelben is gondot okoz a költségvetés, szögezte le Déván Winkler Gyula EP-képviselõ. Miután novemberben az Európai Parlament elutasította a 2015-ös költségvetést, komoly egyeztetések voltak a bizottság, a tanács és a parlament között a költségvetés átrendezésérõl. Ezek nyomán remélhetõleg még idén elfogadja a parlament, véli az RMDSZ Hunyad megyei elnöke.

A tüskés probléma két okra vezethetõ vissza: a pénzügyi szigor eltérõ értelmezésére, illetve a nemzeti önzõségre. Az uniós költségvetés deficitje évrõl évre növekedett, méghozzá aggasztó mértékben: 2010-ben még 5 milliárd euró körül volt, vagyis az akkori költségvetés 3-4%-a, 2014-re viszont 28 milliárdra nõtt. Az északi és nyugati országok ennek lefaragását szorgalmazzák, a túlköltekezés elkerülését tekintik a fenntartható gazdasági növekedés tartópillérének. Németországban például az alkotmány tiltja a költségvetési deficitet.

Ugyanakkor a különbözõ pénzbírságokból, mindenekelõtt a szabad verseny áthágásából idén olyan 5 milliárd euró folyt be az EU-s kasszába. Ezen összeget a deficit lefaragására lehetett volna fordítani, az országos kormányok nyomására azonban szétosztották a tagországok között. Lehet ilyenkor egyáltalán kohézióról beszélni? – kérdezte Winkler.

A 2007-2013-as uniós alapok lehívhatóságának meghosszabbítása 2015 végétõl 2016 végéig is probléma, a nyugati donor országok, illetve a déli és keleti kedvezményezettek között egyre nagyobb az ellentét e téren. “Miért hosszabbítsuk meg még egy évvel a lehívási idõszakot, 2007 óta bõven volt idõtök erre, miért nem használtátok fel?” A kérdést egyre gyakrabban teszik fel a brit, holland, német vagy skandináv politikusok, EP-képviselõk a keleti országokból érkezett kollégáiknak, utóbbiaknak pedig egyre nehezebb elfogadható választ adniuk.

Mindenesetre a 145 milliárd euróra tervezett 2015-ös uniós költségvetés legfontosabb finanszírozandó célja a gazdasági növekedés serkentése, a munkahelyteremtés, a sorrendben a kutatás és az oktatás következik. Emellett jelentõs tétel az Oroszország elleni szankciók okozta veszteségek kompenzálására szóló összegek.

Romániában 2015 nagyon nehéz év lesz költségvetési szempontból, az idei választási kampány nyomán aggasztóan megnõttek a szociális jellegû kiadások, csökkennek viszont a munkahely- és jövedelemteremtõ beruházások. Az EU-s pénzalapok jelentik a mentõövet Románia számára, véli Winkler Gyula.

Chirmiciu András
Nyugati Jelen