Kisebbségi norma nélkül a kettős mérce érvényesül

Fel kell oldani a koppenhágai dilemmát, a nemzeti kisebbségvédelem területén a tagállamoknak ugyanolyan politikai kritériumoknak kell megfelelniük, amelyeket az EU a tagjelöltektõl már megkövetelt – ezen az állásponton van Winkler Gyula. Az RMDSZ európai parlamenti képviselõje írásbeli hozzászólásban fejtette ki véleményét annak kapcsán, hogy  szerda este Strasbourgban a plénumban a Koszovó európai integrációs folyamatával kapcsolatos határozatot vitatták meg a képviselõk.

“Üdvözlöm a Koszovó integrációs folyamatáról szóló jelentést és a kérdés legutóbbi megvitatása óta eltelt idõszak pozitív fejleményeit. Különösen fontosnak tartom az albán-szerb megbékélési folyamat eddigi eredményeit és egyetértek azzal a véleménnyel, hogy a koszovói hatóságoknak további lépéseket kell tenniük a szerb kisebbség bevonására, társadalmi integrációjára, anyanyelvhasználatára, kétnyelvû oktatására és a szerbek részvételére a koszovói politikai életben. Megelégedéssel nyugtázom, hogy a jelentés Koszovó elismerésére ösztönzi azt az öt tagállamot, amelyek ezt még nem tették meg” – hangsúlyozta hozzászólásában Winkler Gyula. Ugyanakkor azt is hozzáteszi, hogy a balkáni stabilizációs cél teljesítése érdekében magának az EU-nak is erõfeszítéseket kell tennie. “Európa közelmúltjának történelme bebizonyította, hogy nem elegendõ a csatlakozás elõtt a politikai kritériumok, és ezen belül a nemzeti kisebbségek védelmére vonatkozó feltételek teljesítése, hiszen a csatlakozást követõen az EU-taggá vált ország már nem köteles érdemben foglalkozni a nemzeti kisebbségek helyzetével. A megfelelõ megoldást az EU-s szintû nemzeti kisebbségekre vonatkozó jogi keret megalkotása jelentené, amely az EU egészében megnyugtatóan rendezi az etnikai kisebbségek helyzetét, növeli a régiók és államok stabilitását. Amíg nem jön létre európai kisebbségi norma, az EU-ban továbbra is kettõs mérce érvényesül” – fogalmazott az RMDSZ európai parlamenti képviselõje.

Winkler Gyula több alkalommal is felhívta a figyelmet, hogy a Balkán stabilitásának megteremtését hozza a fokozatos uniós bõvítés, annak megfelelõen ahogy a térség államainak demokráciája erõsödik. Az EP-képviselõ szerint azonban a Balkán államainak uniós integrációja csak akkor tud a stabilitás garanciája lenni, ha megnyugtatóan rendezik a nemzeti és vallási kisebbségek helyzetét. Winkler Gyula azon a véleményen van, hogy az ún. koppenhágai dilemmát fel kell oldani és meg kell alkotni az uniós kisebbségvédelmi jogi keretet, amely mindegyik tagállamot arra kötelez, hogy védje a nemzeti, történelmi kisebbségeket, ez egy olyan döntés, amelyet már nem lehet halogatni.