Kereskedelem a fenntartható fejlődés szolgálatában

 

Az Európai Uniónak minden erőfeszítést meg kell tennie, hogy a szabadkereskedelmi megállapodásainak fenntartható fejlődésre vonatkozó fejezeteit hatékonyan alkalmazzák, hívta fel a figyelmet Winkler Gyula kedden este Strasbourgban, ahol a héten az Európai Parlament tart plenáris ülést. Az RMDSZ EP-képviselője Az EU kereskedelmi megállapodásainak kereskedelemről és fenntartható fejlődésről szóló fejezetei témában, az Európai Bizottsághoz intézett, szóbeli választ igénylő kérdés kapcsán ismertette az Európai Néppárt álláspontját.

 

https://www.youtube.com/watch?v=2KvGHDRgcfM&feature=youtu.be

Az Európai Unió élenjár a globális szabadkereskedelem és a szabályokon alapuló multilaterális kereskedelmi rendszer népszerűsítésében, ugyanakkor meg kell maradnia a méltányosabb kereskedelem szószólójaként is. A globalizáció előnyeiből minden közösségnek és minden polgárnak részesülnie kell. Az Európai Uniónak minden erőfeszítést meg kell tennie, hogy hatékonyan alkalmazzák a fenntartható fejlődést szorgalmazó intézkedéseket a szabadkereskedelmi megállapodásainkban. Az emberek azt várják el tőlünk, hogy az elméletet gyakorlattá változtassuk, összhangban az EU terveivel a foglalkoztatási politikát és a fenntartható gazdasági növekedést illetően” – hangsúlyozta Winkler Gyula.

Az INTA alelnöke rámutatott, hogy a kereskedelmre és fenntartható fejlődésre vonatkozó EU-s előírások kötelező érvényű rendelkezéseket tartalmaznak, figyelmbe véve a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) és a többoldalú környezetvédelmi egyezmények vonatkozó előírásait. Véleménye szerint a kereskedelmi megállapodások a gazdasági diplomáciában hasznos eszköznek számítanak. Az Európai Néppárt nem ért egyet azzal, hogy új szankcionálási mechanizmusokat vezessenek be, amelyek veszélyezthetik a kapcsolatot a kereskedelmi partnerekkel. „Az eddigi globális tapasztalat azt mutatja, hogy a kereskedelmi szankciók ritkán vezetnek eredményhez. Épp ellenkezőleg, hátrányosan érintette a szankciókat bevezetőket és a kevésbé előnyös helyzetben levő partnereket is. Nincs egyértelmű bizonyíték, mely szerint a szankciók javítanák a fenntartható fejlődésre vonatkozó előírások alkalmazását” – mutatott rá Winkler Gyula.

Mint elmondta, az Európan Néppárt bízik abban, hogy sikerül hatékony párbeszédet kialakítani az EU kereskedelmi partnereivel és a nemzetközi szervezetekkel való együttműködésben. Az EU kereskedelmi politikájában vállalta, hogy tiszteletben tartja az emberi jogokat, a környezetvédelmi és munkaügyi normákat. Az EU megállapodásai, akárcsak az EU vonatkozó politikái – köztük a kereskedelmi politika is – a fenntartható fejlesztést szorgalmazzák. 2017 júliusában a Bizottság két forgatókönyvet javasolva vitát indított az a fenntartható fejlődés végrehajtására vonatkozóan EU kereskedelmi partnerországaiban. Az egyik változat asszertívebb partnerséget javasol a kereskedelem és a fenntartható fejlődés terén, megtartva a jelenlegi alkalmazási mechanizmus, míg a második javaslat bevezetné a megállapodásokba a kötelező szankciók gyakorlatát.