Jövőképünk Dél-Erdélyben: a szülőföldön való gyarapodás

Élénk vitát váltottak ki az ülésen a közelmúltban napvilágot látott, az erdélyi szórványközösségek jövõjével kapcsolatos álláspontok. “A szülõföldön való gyarapodás alapja kell hogy legyen a mindenkori nemzetpolitikának, mint ahogy elvitathatatlan módon az RMDSZ programjának is ez az alappillére. Dél-Erdélyben a magyar közösség szórványban élt egy, sõt már két évszázaddal ezelõtt is, ennek ellenére értéket teremtettünk, megõriztük kulturális és épített örökségünket, hogy legyen amit átadni az elkövetkezõ generációknak” – összegezte a hozzászólásokat Winkler Gyula, az RMDSZ Hunyad megyei elnöke. A gyûlésen a Hunyad megyei képviselõk egy olyan kongresszusi dokumentum kidolgozását és elõterjesztését kezdeményezték, amely számba veszi a szórványstratégia programjait, azok jövõbeli perspektíváit, leltárt készít mindazokról a kezdeményezésekrõl, amelyeknek megvalósításával magyar jövõ biztosítható a Dél-Erdélyben, de az összes erdélyi, szórványban élõ közösség számára is.

A gyûlésen hét kongresszusi küldöttet választottak meg, az RMDSZ Csíkszeredában sorra kerülõ kongresszusán ez mellett részt vesz a négy Hunyad megyei SZKT-tag is. Hunyad megyében a kongresszusi küldöttek a helyi szervezetek elnökei és megyei tisztségviselõk közül kerültek ki.

 “A küldöttek számát tekintve az RMDSZ eddigi legnagyobb kongresszusára készül. A Szövetség több mint kétszáz polgármestere hivatalból küldött lesz, én ezt pozitívan értékelem, hiszen a polgármester az, aki közvetlenül a közösség tagjaival kapcsolatban van, ismeri a mindennapi problémákat és képviselni tudja közösségét az RMDSZ legmagasabb fórumán” – számolt be a változásokról Winkler Gyula. Az RMDSZ Hunyad megyei elnöke ugyanakkor tájékoztatta a képviselõket, arról is döntés született, hogy megemelik a szórványmegyék kongresszusi képviseleti normáját. “A szórványban a legkisebb az esélye annak, hogy önkormányzati képviseletet szerezzünk, ezért normatív megoldást találtunk a kongresszusi képviselet kiegyensúlyozására” – értékelte Winkler Gyula.

A Hunyad megyei RMDSZ készül a március 15-ei ünnepségekre, idén is minden, magyarok által lakott településen megemlékeznek az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc eseményeirõl.