Játékos keretek és komoly hozzáállás

Déván zajlott az Örökségünk Őrei szórványdöntője

A Bethen Gábor Kollégium csapatának győzelmével zárult az Örökségünk Őrei – Fogadj örökbe egy műemléket mozgalom először megszervezett szórványdöntője. A verseny Navracsics Tibor európai uniós biztos fővédnöksége alatt zajlott, és ismét bebizonyosodott: van jövője az örökségvédelemnek Erdélyben.

Különös jelentősége van az Örökségünk Őrei mozgalomnak, itt, a szórványban, ahol hat évvel ezelőtt ez a program elindult. Nagyon fontos, hogy fiataljaink megismerjék a magyar épített örökséget, a kultúránkról, múltunkról tanúskodó műemlékeket. Ugyanakkor itt nehéz, vagy szinte lehetetlen magyar tereket kialakítani a műemlékek körül, ezért nekünk iskoláinkban, közösségeinkben kell megőriznünk műemlékeink történetét, megérteni jelentőségüket. Ha ez sikerült, akkor tovább is kell adnunk a jövő generációinak. Ezt leginkább a fiatalok által lehet megtenni, játékos keretek között, de nagyon komoly hozzáállással. Úgy, ahogy ezek a diákok viszonyulnak ehhez a vetélkedőhöz. Olyan kezdeményezés ez, amely rávezeti a fiataljainkat arra, hogy az identitások egymásra épülő rétegei között egyformán értékes a helyi identitástudat, a tágasabb nemzeti kötődés és mellettük a nagyon tágas európai szint. Ezek nem egymás ellenében, hanem egymást kiegészítő módon jönnek létre” – fogalmazott Winkler Gyula európai parlamenti képviselő.

A kulturális örökségnek csak akkor van jövője, ha megengedjük a fiataljainknak, hogy saját képükre, saját elképzelésükre formálják, alakítsák műemlékeinket. Nagyon fontos az, hogy a diákok saját maguk fedezzék fel, lakják be, ismerjék meg épített örökségünk kincseit” – emelte ki Hegedüs Csilla, az RMDSZ kultúráért felelős ügyvezető alelnöke, az Örökségünk Őrei mozgalom kezdeményezője.

Páratlanul gazdag erdélyi magyar épített örökségünk nemcsak nekünk fontos, hanem Európát is gazdagítja, hozzájárul az unió sokszínűségéhez. 2018-ban, a kulturális örökség európai évében az Örökségünk Őrei mutatják meg, hogy mit adtunk mi Európának az elmúlt ezer évben” – tette hozzá Winkler Gyula európai parlamenti képviselő.

A fél éve tartó verseny szórványdöntőjén a dévai Tégás Gábor Elméleti Líceum dísztermében három csapat mutatkozott be: a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium csapata, akik a nagyenyedi várat fogadták örökbe, a brassói Áprily Lajos Főgimnázium csapata, akik a Belvárosi evangélikus lutheránus templom őrei voltak és a Téglás Gábor Elméleti Líceum, a marosnémeti Gyulai Ferenc kastély őreinek csapata. A versenyzőknek egy rövid produkción keresztül kellett védencüket a közönség és a szakmai zsűri előtt bemutatniuk. A döntéshozatalban a csapatok színpadi produkciója mellett az előzetes tevékenységek is számítottak, ez utóbbiak igen sokszínűek voltak: előadások, kiállítások, iskolai vetélkedők, de akár sportrendezvények, takarítás és szórólapozás is belefért.

A szakmai zsűri tagjai: Doboly Izabella, a MIÉRT képviselője, Ferencz Irma, a brassói Áprily Lajos Főgimnázium aligazgatója, Hegedüs Csilla, az RMDSZ kulturáért felelős ügyvezető alelnöke, Szász Enikő, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének küldöttje, Turzai Ildikó, a Bethlen Gábor Kollégium képviselője és Vlaic Ágnes, a Téglás Gábor Elméleti Líceum küldöttje.

A szórványdöntőn első helyezést nyert a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium csapata, amelynek tagjai a Winkler Gyula európai parlamenti képviselő által felajánlott brüsszeli tanulmányúton vehetnek majd részt. Második helyezést ért el a brassói Áprily Lajos Főgimnázium csapata, amelynek tagjai a Communitas Alapítvány jóvoltából nyáron a Bölcs diákok táborba mehetnek. Ugyancsak az Alapítvány által felajánlott könyvcsomagban pedig a dévai Téglás Gábor Elméleti Líceum diákcsapata részesült. A nagyenyedi nyertes csapat a marosvásárhelyi és a Kolozs megyei döntő nyerteseivel együtt az Európai Parlamentben is bemutathatja tevékenységét és ott népszerűsítheti az örökbefogadott műemlékeket.

***A Romániai Magyar Demokrata Szövetség 2012-ben indította útjára az Örökségünk Őrei – Fogadj örökbe egy műemléket elnevezésű programot, melynek célja a magyar közösségek identitástudatának megőrzése és fejlesztése, a közösségi élet helyszíneinek biztosítása, az összetartozás érzésének kialakítása és fenntartása, épített örökségünk védelme, ápolása által.