Járt utat járatlanért el ne hagyj!

Felhívás a Hunyad megyei magyar emberekhez

Hunyad megye magyar közössége az elmúlt évek legaktívabb szórványközössége lett, érdekképviselete pedig országosan ismert és elismert, példamutató a dél-erdélyi és általában a szórványvidékeken élõ magyarok számára.

Közösségünk olyan fontos kezdeményezések megvalósításában vállalt oroszlánrészt, mint az Összetartozunk Székelyföld – szórvány partnerség kiépítése, kivesszük részünket az RMDSZ Fõtitkársága által kidolgozott szórvány cselekvési terv megvalósításában, nálunk ünnepeltük meg elõször a Magyar Szórvány Napját.

December 9-e sorsdöntõ nap mindannyiunk számára, hiszen társadalmilag és politikailag is zavaros idõket élünk, nemcsak gazdasági, de értékválságot is meg kell élnünk. Az idei évben azt is megtapasztaltuk, hogy Romániában bármikor megtörténhet a magyarellenes idõket idézõ visszarendezkedés, hogy európai uniós tagországként nemcsak jogokat kell szereznünk, hanem harcolnunk kell azok megtartásáért is.

Parlamenti választási törvényünk minden hátránya ellenére egyetlen jó dolgot megtartott, szerepel benne az arányos képviselet elve. Ez azt jelenti, hogy minden RMDSZ-re leadott szavazat mandátumot hoz. Ez azt jelenti, hogy a Déván,Vajdahunyadon vagy Lupényban, az RMDSZ-re leadott szavazat éppen olyan fontos, mint a sepsiszentgyörgyi vagy székelyudvarhelyi szavazat.

Hunyad megyében tíz jelöltünk van, olyan tíz jelölt, akik itt élnek, itt dolgoznak, akik közösségünk megbecsült tagjai. Bármelyikük jut mandátumhoz, tudom, hogy becsülettel, tisztességgel és hozzáértéssel fogja képviselni nemcsak szavazókörzetét, de egész Hunyad megyét Románia parlamentjében.

Éppen ezért felhívással fordulok minden Hunyad megyei magyar emberhez, hogy vasárnap éljen állampolgári jogával, szavazzon és válassza a tulipánt. Arra kérem Önöket, hogy támogassanak minket a 23 éve megkezdett munka folytatásában, hogy ne forduljunk vissza a közösen kijelölt útról. Mert közösségünk érdeke, hogy járt utat járatlanért el ne hagyjunk.

 

Winkler Gyula EP-képviselõ,

 az RMDSZ Hunyad megyei elnöke