Január 13-a legyen kiemelt érték Európában

Brüsszelben is népszerűsítették a 450 éves erdélyi vallásszabadságot

Az erdélyi vallásszabadságot kimondó 1568-as tordai országgyűlésről Brüsszelben is megemlékeztek.  Sógor Csaba, Winkler Gyula és Tőkés László európai parlamenti képviselők január 23-án a Magyar Unitárius Egyházzal közösen szerveztek konferenciát és kiállítást az Európai Parlamentben.

A konferencián több meghívott előadó – Farkas Emőd, a Magyar Unitárius Egyház főgondnoka, Molnár Lehel, levéltáros, Gyerő Dávid főjegyző, az Unitáriusok és Univerzalisták Nemzetközi Tanácsának elnöke, Rüsz-Fogarasi Enikő kolozsvári egyetemi tanár, Rácz Norbert Zsolt kolozsvári unitárius lelkész – is részt vett, akik különböző megközelítésből ismertették a 16. századi erdélyi berendezkedést, az akkori hatalmi viszonyokat, vallási harcokat.

Elhangzott, hogy az akkori Erdélyben, egy politikai döntéshozó testület az ország békéjének érdekében tisztán eszmei, teológiai alapra építve fogalmazta meg az össztársadalmi problémára adott válaszát. Európa többi országában majdnem másfél évszázadnak kellett eltelnie ahhoz, hogy teljesen más ideológiai alapon megfogalmazódjon azon eszme, amely Erdélyben lehetővé tette több felekezet viszonylagos békés együttélését: a vallásszabadság elve.

 

https://youtu.be/KiKqIKso7tU

 

A konferenciának és kiállításnak célja, hogy a szabad vallásgyakorlást illetően jó példát mutasson fel Erdélyből, hiszen ebben a tekintetben Erdély jó évszázaddal megelőzte Európát” – mondta Sógor Csaba. Az RMDSZ EP-képviselője szerint a tordai országgyűlésre és az ott kimondott vallásszabadságra fontos visszaemlékeznünk és rá kell mutatnunk annak európai szintű jelentőségére is.  „Azért hasznos minden ilyen megemlékezés, mert ezeken a példákon keresztül a mai kornak is üzenni tudunk: legyen szó akár vallásszabadságról, anyanyelvű felekezeti oktatásról, egyéni és közösségi jogokról úgy tűnik, hogy a 21. században minden nemzedéknek meg kell vívnia és meg kell küzdenie a papíron megszerzett jogok érvényesítéséért” – hangsúlyozta az EP-képviselő.

„2018 egyszerre a vallásszabadságot kihirdető tordai országgyűlés és az unitárius egyház megalakulásának 450. évfordulója. Szórványpolitikusként és szórványban élő magyar emberként példaértékűnek tartom azt a megújulási, valósággal újjászületési folyamatot, amely az elmúlt 25 évben, Déván végbement. Ahol a semmiből az unitárius egyház létrehozta a gyönyörű Dávid Ferenc szórványközpontot és hagyományt alapított az évente megszervezett Dávid Ferenc-zarándoklatból. Ha az unitárius egyház Déván képes volt az újjászületés csodáját megvalósítani, akkor minden szórványközösség Erdély-szerte ugyanerre képes” – fogalmazott Winkler Gyula.

A konferenciát követően bemutatták Az erdélyi lelkiismereti szabadság és vallási türelem öröksége c. kiállítást. A tárlatot Mairead McGuinness, ír néppárti EP-képviselő, az Európai Parlament alelnöke nyitotta meg, valamint Bálint Róbert Zoltán, az unitárius egyház közigazgatási előadótanácsosa mutatta be. A vallásügyekért is felelős parlamenti alelnök részére a Magyar Unitárius Egyház képviselői átadták az erdélyi egyházak által megfogalmazott kezdeményezést, amellyel céljuk, hogy a tordai országgyűlés határozatának jelentőségét az Európai Parlament is elismerje, ugyanakkor nyilvánítsa ezt az eseményt kiemelt értékké, január 13-a pedig legyen a vallásszabadság emléknapja.