Integrált megközelítésre van szükség a válságövezetekből származó ásványok ügyében

Az ásványi anyagok kitermelését és az azzal való kereskedelmet le kell választani a fegyveres csoportok finanszírozásától – ez a legfontosabb célja a Winkler Gyula EP-képviselõ által összeállított jelentésnek. A dokumentum ahhoz a rendelethez készült, amely uniós öntanúsító rendszer létrehozását ír elõ a fegyveres konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentõ térségekbõl származó ón, tantál, volfrám és ezek ércei, valamint az arany – a szaknyelvben 3TG-nek (azaz the 3T’s and gold) is nevezett ásványok – importõrei körében. A Winkler-jelentést szerdán Strasbourgban vitatta meg a plénum, amely arról döntött, hogy informálisan megkezdik a háromoldalú tárgyalásokat anélkül, hogy lezárnák a jogszabály-alkotási folyamat elsõ szakaszát.

A mai szavazás azt mutatja, hogy mindegyik képviselõcsoport, de maguk a képviselõk nagytöbbsége is szeretne megoldást a válságövezetekbõl származó ásványok ügyében. Sajnos a megoszlás ma a plénumban is tapasztalható volt, akárcsak a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságban a szavazásánál. Bonyolult tárgyalási folyamat elején vagyunk. Jelentéstevõként az a célom, hogy beazonosítsuk a leghatékonyabb álláspontot, amelyet elfogadnak a tagállamok az Európai Unió Tanácsában és elfogad az Európai Bizottság is, amely ugyanakkor valós eredményt hoz a háborús övezetekben élõ közösségek számára” – emelte ki Winkler Gyula.

A plénum által elfogadott módosítások nyomán az öntanúsító rendszer kötelezettségét kibõvítették. Egyébként több mint hatszáz módosítást nyújtottak be a képviselõk, amelyre eddig nem volt példa egyetlen INTA törvényhozási jelentés kapcsán sem.

Winkler Gyula felhívta a figyelmet, hogy a fegyveres övezetekben élõ közösségek érdekeit nem lehet csak egy uniós kereskedelmi szabályozással megvédeni. “Integrált megközelítésre van szükség az Európai Unió részérõl. A jelentés egy javaslatot is tartalmaz, amely az ágazat minden szereplõjének a felelõsségét érinti és amely fontos pillére lehet az EU integrált válaszának. Nevelni kell minden érintett felet, beleértve az uniós ipar képviselõit, de a konfliktusos övezetek országainak kormányait is, növelni a felelõsségérzetet a kérdésben. Szükség van arra, hogy megerõsítsük az európai szerepvállalás hatékonyságát ezekben a régiókban” – mondta az EP-képviselõ.

Figyelmezette a képviselõket, hogy a felkészületlenség miatt negatív hatásai is lesznek a kötelezõ öntanúsító rendszernek. “Önkéntes öntanúsító rendszert javasoltunk, hogy elkerüljük az ellátási lánc eltorzulásait és a negatív következményeket, beleértve a de facto embargót is. A kötelezõ öntanúsító rendszer munkahelyek felszámolását eredményezi úgy az európai iparban, mint a fegyveres konfliktusok által érintett helyi közösségekben” – hívta fel a figyelmet Winkler Gyula.

Az Európai Néppárt parlamenti csoportjának szóvivõje, Daniel Caspary EP-képviselõ kiemelte, hogy szükség van a fegyveres övezetekbõl származó ásványok terén a szabályozásra, hogy minél hamarább megoldhassák a helyi közösségek problémáit. “Olyan szabályozásra van szükség, amely a legrövidebb idõ alatt segíteni tud azokon az embereken, akik a fegyveres konfliktusok sújtotta övezetben élnek. Meg kell elõznünk, hogy egy nehezen alkalmazható jogszabály szülessen, amely a kisebb kitermelõket veszélyeztetné és jövedelem nélkül hagyná a helyi lakosságot, vagy amely a csempészetet és egyéb törvénytelen tevékenységet erõsítené fel. Ezeknek a közösségeknek létkérdés az ásványok olyan kivitele, amely nem gyanúsítható fegyveres csoportok finanszírozásával. Egy de facto embargó nem hozna mást, mint tovább rontaná ezekben a régiókban a helyzetet” – mondta Daniel Caspary.

***
Jelenleg több olyan nemzetközi kezdeményezés is van, amely a fegyveres konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentõ térségekbõl származású ásványok felelõsségteljes beszerzését népszerûsíti.
A legismertebb ilyen kezdeményezéseket 2011-ben illetve 2010-ben fogadták el: Az OECD útmutatása a konfliktusok által érintett vagy nagy kockázatot jelentõ térségekbõl származó ásványok felelõsségteljes ellátási lánca tekintetében követendõ kellõ gondosságról, valamint az Egyesült Államok által 2010-ben elfogadott, tõzsdei reformról és fogyasztóvédelemrõl szóló Dodd-Frank-törvény 1502. szakasza. Az EU 2011-ben az OECD keretében politikai kötelezettséget vállalt, hogy támogatja az útmutatás szélesebb körû alkalmazását. A rendelet-javaslat, melynek jelentéstevõje Winkler Gyula volt, az ónt, tantált, volfrámot, ezek érceit és az aranyat az európai piacra behozó valamennyi uniós piaci szereplõre összpontosít. Meghatározza azokat a feltételeket, amelyek mellett az említett szereplõk öntanúsítás alapján a szóban forgó ásványok és fémek felelõsségteljes importõreinek minõsülnek. Az EU az egyik legnagyobb 3TG importõr, az elektronikai és elektrotechnikai ipar a legnagyobb felhasználója ezeknek az ásványoknak és érceknek.