Gyarmathy-mellszoborral a kalotaszentkirályi ösztöndíjátadáson

Hat diák vette át a Gyarmathy Zsigmond Ösztöndíjat Kalotaszentkirály-Zentelkén pénteken, a község hagyományos március 15-ei rendezvényén. Az idei ünnepség különlegességeként bemutatták Kalotaszeg szülöttjének adományként kapott mellszobrát, amelynek elhelyezésérõl késõbb döntenek.

Tizenkettedik alkalommal osztották ki a Gyarmathy Zsigmond Ösztöndíjat kalotaszentkirályi diákoknak pénteken. A ünnepségen ugyanakkor díjazták azokat az egy nappal korábban az 1848-49-es események, hangsúlyozottan a kalotaszegi történések témával szervezett hagyományos történelmi vetélkedõ nyertes diákcsapatait, az alábbiak szerint: elsõ lett a Vasváriék (Péter Jani Debora, Péter-Jani Bianka, Kolcsár Lilla, Juhász Annabella) és a Lázadók csapata (Balázs Andor, Lovász Rita, Okos-Rigó Dávid, Szász- Zsiga Nikolett), második lett a Bem (Kispál Nóra, Varga Gergõ, Lengyel Edmond, Póka Judit), harmadik pedig a Csillagok csapata (Both Lizbeth, Oláh Gergõ, Márton Krisztián).

Az ösztöndíjátadó ünnepség kezdetén a helyi mûvelõdési házban összegyûltek elénekelték a Szózatot, majd a népviseletbe öltözött mûsorvezetõ, Kovács Erzsébet tanárnõ köszöntötte a vendégeket, köztük a néhai magyarókereki iskola alapítója és elsõ tanítója, Keresztes Károly unokáit: a Gyõrbõl érkezett Keresztes Sándor volt környezetvédelmi minisztert és öccsét, Keresztes Györgyöt, Gyöngyös volt polgármesterét.

Az anyanyelvi oktatás fontosságát hangsúlyozta ünnepi beszédében Lakatos András, a helyi Ady Endre Iskola igazgatója, majd bejelentette, hogy megérkezett Preininger Takács Rozália adománya, a Gyarmathy Zsigmondot ábrázoló mellszobor. Az adományozó távollétében népviseletbe öltözött diákok olvasták fel az adománylevelet: “Alulírott, Preininger Takács Rozália, szül. Takács Rozália, zentelkei születésû édesanyám, Benk Bancsi Erzsébet emlékére, valamint az Önök közösségétõl kapott emberi és erkölcsi értékekért, melyek eddigi életem meghatározó alappilléreit képezték, HÁLÁBÓL a helyi Ady Endre Kulturális Egyesületnek adományozom Gyarmathy Zsigmondnak, Kalotaszentkirály szülöttjének mellszobrát, hogy az Kalotaszentkirály-Zentelke községben elhelyezésre kerüljön.‟ A szobor jelképes leleplezése és bemutatása után következett a diákok színvonalas elõadása Vasvári Pál életérõl, Péter Mónika tanárnõ rendezésében.

A helyi önkormányzat nevében Péter Árpád alpolgármester köszöntötte a jelenlévõket. Hegedüs Csilla, az RMDSZ kulturális fõtitkár-helyettese Kelemen Hunor üzenetét tolmácsolta, és megköszönte a diákok Vasvári- mûsorát. Beszédet mondott László Attila szenátor és Vákár István, a Kolozs Megyei Tanács megbízott elnöke.

Az ünnepség érdekes színfoltjaként a diákok elõadták azt a jótékonysági bált, amelyet hajdanán, a falu elpusztítását követõen szerveztek a környék nemesei a Bánffy grófok vezetésével.

Az Ady Endre Iskola tiszteletbeli öregdiákjává avatták Winkler Gyula EP-képviselõt, aki rendszeres támogatója az ösztöndíjprogramnak és személyes jelenlétével is hangsúlyozza annak fontosságát. Az ösztöndíj egyik alapítója, Kiss B. Attila Kossuth-díjas operaénekes üzenetét alulírott tolmácsolta, mint az ösztöndíj másik alapítója, majd Lakatos Andrással együtt átadták a pénzjutalmat és a Pécsi L. Dániel készítette díszoklevelet Péter-Jani Biankának (VII. osztály), Szász-Zsiga Nikolett-Noéminek (VIII. osztály), Kolcsár Lillának (VI. osztály), Márton Krisztiánnak (VII. osztály), Török Boglárkának (VI. osztály) és Juhász-Kántor Anabellának (VIII. osztály, bentlakóknak járó díj). Az ünnepség a Himnusz eléneklésével fejezõdött be.

Okos Márton, www.szabadsag.ro