Felhívás közvitára

 Tisztelt Hunyad megyei magyarok!

 

Az RMDSZ Hunyad megyei szervezetének célkitűzései megalakulása óta változatlanok, munkánk közösségünk léthelyzetére alapszik, jövőképünket ezek mentén alakítjuk. Három fő prioritásunk van harminc éve: oktatás, kultúra, közösségi élet, beleértve ide az egyházakat és civilszervezeteket.

Anyanyelvű oktatás nélkül nincs jövő. Azért dolgozunk, hogy megőrizzük és emeljük a magyar nyelvű oktatás színvonalát, hiszen csak így lehet magyar jövőt építeni Hunyad megyében.

Nemzeti kultúránkra, hagyományainkra épül magyar identitásunk, kultúránk megőrzése, magyarságunk megélése közösségünk egyediségét biztosítja.

Az összefogás adja a mi közösségünk erejét, az RMDSZ Hunyad megyében mindig nyitott és együttműködő a magyar egyházakkal, civil- és szakmai szervezetekkel, hiszen közösek célkitűzéseink.

Azért dolgozunk, hogy a Hunyad megyei magyarság megkapja az őt megillető támogatást ezeken a területeken: oktatás, kultúra és civil társadalom. Ehhez eszközt jelent a politikai képviselet, hiszen csak így tudjuk ezeket a célokat elérni, közösségünk szolgálatába helyezni.

December 6-án parlamenti választásokat szerveznek Romániában.

A Hunyad megyei magyarságnak 16 éve nincs parlamenti képviselője, hiszen itt, a dél-erdélyi szórványban a lakosság alig 3,6 százaléka magyar nemzetiségű. Most újabb esély jelentkezik, hogy parlamenti képviselőt küldhessen a Hunyad megyei magyarság. Önerőből nem tudjuk elérni, de ha összefogunk és sokan megyünk el szavazni, akkor nekünk kedvezhet az országos visszaosztás.

Ugyancsak 16 éve nem volt jelen az RMDSZ a Hunyad Megyei Tanácsban, most szeptember 27-én egy politikai együttműködés eredményeképpen visszakerültünk a megyei önkormányzatba. Ez is azt mutatja, hogyha összefogunk, jól szerepelünk a parlamenti választáson, van esélyünk visszakerülni a bukaresti törvényhozásba is.

Az RMDSZ kiválasztotta jelöltjeit, képviselőházi listánk élén Széll Lőrincz, a Megyei Sport és Ifjúsági Igazgatóság vezetője szerepel, a szenátori listát Kutasi Csaba, az RMDSZ petrozsényi elnöke vezeti.

Olyan programmal akarunk a választóink elé állni, amely ötvözi közösségünk alapvető célkitűzéseit Hunyad megye általános érdekeivel, hiszen a gazdasági fellendülés, a modernizáció és jólét, az európai felzárkózás mindannyiunk közös célkitűzése.

Következzenek a programpontok, javaslati szinten, amelyeket az Önök hozzájárulásával szeretnénk jobbítani és véglegesíteni.

1. Állandó és szoros kapcsolattartás közösségünk tagjaival. Az RMDSZ parlamenti képviselője irodákat fog működtetni Déván, Vajdahunyadon, Petrozsényban és Lupényban. Lakossági fórumokat, találkozókat szervezünk havonta, hogy pontosan tudjuk követni, melyek az emberek gondjai, elvárásai, majd ezeket a bukaresti törvényhozásban továbbítani.

2. Meggyőződésünk, hogy átláthatóbbá kell tenni a romániai törvényhozást, ezért rendszeresen tájékoztatni fogjuk a Hunyad megyei közösséget a parlamenti döntésekről, valamint az RMDSZ parlamenti frakcióinak kezdeményezéseiről.

3. A bürokrácia csökkentése létkérdés Romániában! A mindent átszövő bürokrácia megnehezíti úgy a lakosság, mint a vállalkozók mindennapjait. Parlamenti képviselőnk azért fog dolgozni, hogy csökkenjen az adminisztratív teher minden területen. Három évtized alatt világossá vált, hogy Romániában közigazgatási intézkedéssel lehetetlen visszaszorítani a bürokráciát, ezért törvényekkel kell fellépni ellene.

4. Adjuk vissza az időskor méltóságát! A zsilvölgyi, brádi nyugalmazott bányászoknak, a vajdahunyadi, pusztakaláni egykori kohászoknak, minden Hunyad megyei nyugdíjasnak tisztességben és nehéz munkával telt élet végén joguk van a méltóságteljes öregkorhoz. Ehhez megfelelő anyagi juttatásra is szükség van. Közösségünk szépkorú tagjaira kiemelten vigyáznunk kell.

5. Az anyanyelvű oktatás kérdése kiemelt célkitűzésünk, bölcsődétől érettségiig Hunyad megyében. Ezen belül szorgalmazzuk a duális oktatást, a szakképzés modernizálást, a digitális fejlesztést, hiszen fontos, hogy fiataljaink olyan szakmát sajátítsanak el, amellyel megállják helyüket a munkaerőpiacon. Fontos az after-school program, hiszen a délutáni oktatás biztosítása az elemis tanulóknak nemcsak a gyerekeknek előnyös, hanem leveszi a terhet a családok válláról. Bölcsődék esetében gondoskodni kell a fenntartás költségeiről. Mindezeknek olyan törvényes háttérre van szükségük, amely ma még nem teljes és nem eléggé gyerekbarát.

6. A szociális szférát prioritásként kezeljük. Jelenleg is rendezetlen és kiszámíthatatlan a szociális szolgáltatásokat nyújtó civil szervezeteket szabályozó törvényes háttér. Pedig ezek a szervezetek fontos szerepet vállalnak át az államtól, mégsem kapnak méltó és kiszámítható támogatást. Erre kiemelten odafigyelünk, megfelelő jogi szabályozások szorgalmazásával.

7. A Zsil-völgye gazdasági és társadalmi átállása harminc éve megoldatlan kihívás. Úgy, ahogy a kilencvenes évek végén a hátrányos helyzetű övezetek törvénye Hunyad megyében lett kidolgozva, most is konkrét törvényhozási javaslatokkal kell a Zsil-völgyiek segítségére sietni. Egy példa az Európai Uniós alapok lehívásához szükséges önrész csökkentése, a gazdasági szereplők és a Zsil-völgyi helyhatóságok javára. Az EU Méltányos Átállási Alap alkalmazását is átlátható és kedvező szabályok szerint kell kigondolni és végrehajtani.

8. Hunyad megye gazdaságában évente növekedő szerepet játszanak a kis-és közepes vállalkozások. A KKV-k támogatása törvényhozási kezdeményezésekkel állandó kihívás és szükséglet: az adóteher csökkentése, az adózási rendszer egyszerűsítése, az állami támogatások hozzáférhetősége, kedvezményes kölcsönök, állami garancia, ezeket és sok más prioritást fogunk szorgalmazni a Parlamentben.

9. Támogatni kell a fiatalokat úgy a tanulás, a szakmai képzés, a munkavállalás, mint pedig a vállalkozások területén. Az önkéntesség, a szakmai gyakorlat és az innovatív start-up vállalkozások átlátható és egyszerű szabályozásával arra ösztönözzük a fiatalokat, hogy itthon, a szülőföldön építsenek jövőt maguk és családjuk számára.

10. A családtámogatási rendszer megerősítésre és javításra szorul. Hunyad megye, de az egész ország és teljes Európa is demográfiai válságban van, emiatt olyan törvénykezést támogatunk, amely az Európai Unió legjobb gyakorlataira épül és konkrét, hosszú távon stabil támogatást nyújt a gyerekvállaláshoz, az örökbefogadáshoz, valamint a nagycsaládok számára.

11. Változik az EU Közös Agrárpolitikája 2021 után: a tagállamok több kompetenciát kapnak a konkrét támogatási programok területén. Ennek a folyamatnak a romániai törvényes háttere még hiányos, ezért a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, hegyvidéki gazdálkodás, állattartás területén olyan szabályozások kellenek, amelyek a mi helyzetünkhöz is alkalmazkodnak.

12. A Covid-19 világjárvány mély gazdasági és társadalmi válságot okozott, ennek vége még a jövő kérdése. Sokkal hatékonyabban kell fellépni a közegészségügyi területen, de a gazdaságban is, hogy jobban vigyázzunk a lakosság egészségére, biztonságára és térjünk vissza a növekedési pályára.

13. Jövőre, 2021-ben kezdődik az EU új, hétéves költségvetése, valamint a gazdasági helyreállítási terv. A következő években kétszer több EU forráshoz férhetünk hozzá, mint eddig. Törvényes rendelkezésekre van szükség a hatékonyabb lehívás és felhasználás területén, a korrupció és a visszaélések leküzdésére. A közigazgatási képesség javítását és a közbeszerzési rendszer egyszerűsítését fogjuk támogatni a Parlamentben.

14. Európa és térségünk, közösségünk előtt álló legnagyobb kihívás a digitális átállás. A munka, a tanulás és a társadalmi élet a gyors változás folyamatában van. A digitalizációt törvényhozási szinten kell szabályozni, biztosítva a folyamatok finanszírozását, az átláthatóságot, a méltányosságot és az esélyegyenlőséget. Szorgalmazni fogjuk a mesterséges intelligencia etikai kérdéseinek a szabályozását és a rászorulók támogatását az átállás folyamatában.

15. A digitalizációval párhuzamosan, a második európai és világszintű kihívás a fenntarthatóság, a klímaváltozás elleni fellépés és a zöld gazdaságra való átállás. Szorgalmazzuk a megvalósíthatósági tanulmányokra épített törvényhozást, a környezettudatosság emelését társadalom-és oktatáspolitikai intézkedésekkel. Életbevágóan fontos, hogy azonnal lépjünk, hiszen a következő generációknak is joguk van a friss levegőhöz, tiszta vizekhez és élhető környezethez. Ugyanakkor nem felejtjük el, hogy az átállási folyamatban támogatni kell a rászorulókat, legyen szó egyénekről vagy közösségekről.

Meggyőződésünk, hogy Önök is sok jó ötlettel, javaslattal gazdagítják az előbb felvetett témákat. Az RMDSZ Hunyad megyei parlamenti képviselője sem egyedül dolgozna a törvényhozásban, hanem a Szövetség csapatának tagja lenne, így az RMDSZ szakmai és politikai erejére támaszkodhat, amikor a Hunyad megyei magyarok szolgálatába kerül.

Várjuk javaslataikat emailben a hunyad@rmdsz.ro címre, telefonon a 0254217524 számon, kommentben az RMDSZ Facebook oldalán, az RMDSZ megyei irodájában vagy személyesen a helyi szervezetek elnökeinél, az RMDSZ parlamenti jelöltjeinél 2020. november 2. határidővel.

Tisztelt Hunyad megyei magyarok!

Alakítsuk ezt a programot közösen a közért. Felelősséggel és szolgálattal közösségünkért, gyermekeink jövőjéért.

Köszönjük szépen!

Széll Lőrincz képviselőjelölt

Kutasi Csaba szenátorjelölt