Elzász és Erdély kapcsolódási pontjai

Elzász és Erdély érdekei nagyon sok ponton találkoznak egymással. Ez volt az egyértelmû következtetése annak a találkozónak, amelyen Winkler Gyula, az RMDSZ európai parlamenti képviselõje, valamint az elzászi közösségek képviselõi: Andrée Munchenbach, az Unser Land regionális párt elnöke és Robert Joachim, az Elzász-Lotharingia Egyesület alelnöke vettek részt, jelen volt Jan Diedrichsen, a FUEN igazgatója is. Az eszmecsere témája a kisebbségi európai polgári kezdeményezés volt.

Winkler Gyula a megbeszélésen elmondta: Románia és Franciaország erõsen központosított államok. A Romániában tervezett regionális átszervezés a magyar többségû régió létét veszélyezteti. Az elzásziak pedig szintén hosszú ideje harcolnak a nagyobb autonómiáért és az érdekeiknek megfelelõ önrendelkezésért, nyelvük, kultúrájuk és identitásuk megõrzéséért.

A felek véleményt cseréltek a FUEN, az erdélyi magyarok és a dél-tiroliak által kezdeményezett európai polgári kezdeményezésrõl és az együttmûködés módozatairól. Úgy vélem, hogy ez egy nagyon izgalmas projekt, amelyet egyesületeink vezetõségében meg kell vitatnunk. Szerintem a többi franciaországi régió képviselõit is be kellene vonni az egyeztetésekbe, hogy a régiók kisebbségi közösségei együtt támogassák Franciaországban a kezdeményezést – fogalmazott Andrée Munchenbach a találkozón. Elhangzott, hogy a kezdeményezés partnerei már hosszabb ideje bevonták a közös munkába a Breton közösség képviselõit.

A találkozó alkalmából a FUEN az elzászi közösséget támogató közleményt adott ki. Nagy érdeklõdéssel és szimpátiával figyelünk Elzászra, az európai szubszidiaritás keretében a helyi közösség erõsebb regionális önrendelkezési törekvéseire, jövõjét biztosító terveire. Az elzásziak hosszú évek óta sürgetik Franciaországot, hogy fogadja el a kisebbségvédelem európai dokumentumait, a Nemzeti Kisebbségek Védelmérõl szóló Keretegyezményt, a Regionális és Kisebbségi Nyelvek Európai Chartáját. A FUEN tagszervezete arról próbálja, mindeddig sikertelenül, meggyõzni Franciaországot, hogy a francia állam számára a nyelvi és identitásbeli sokszínûség elõnyt jelent. A közlemény felszólítja Franciaországot, hogy tartsa tiszteletben és támogassa a régiók nagyobb önrendelkezést sürgetõ törekvéseit – áll a Hans Heinrich Hansen elnök által aláírt dokumentumban.

Április hetediken Elzászban referendumra kerül sor, amelyen a polgárok a régió nagyobb önállóságáról, a helyi döntési jogkörök növelésérõl szavaznak. Mi támogatjuk ezt a törekvést és sok sikert kívánunk az elzásziaknak, különösen az Unser Land regionális Pártnak – fogalmaz az állásfoglalás.