Együttműködésre kell építeni az európai pályázatokat

Az Európa 2020 stratégia célja kilábalni a válságból, rendbe szedni az európai gazdaságot, hiszen óriási gondok vannak, nézzük meg mi történik Cipruson, vagy például Spanyolországban, ahol negyven százalékos a munkanélküliség a fiatalok körében – mutatott rá az EU 2020 valódi hátterére Winkler Gyula sepsiszentgyörgyi elõadásában. Az RMDSZ európai parlamenti képviselõje a Kovászna Megye Tanácsának keretében mûködõ Europe Direct Információs Központ és a Junior Business Club által szervezett Háromszék 2020 vitafórumon vett részt hétfõn, ahol az Európa 2020 stratégia kontextusában elemezték Erdély és Kovászna megye fejlesztési lehetõségeit az EU következõ hétéves költségvetési ciklusában.

A vitafórumon Tóth Szabolcs Barnabás, a Europe Direct iroda munkatársa vezette fel az Európa 2020 stratégia elõzményeit, prioritásai és célkitûzéseit. Winkler Gyula Erdély 2020 az Európa 2020 tükrében címmel tartotta meg elõadását. “Az Európa 2020 stratégia egyik prioritása a tudásalapú társadalom, ez ma már nem választható út, hanem kötelezõ elem, a másik prioritása a fenntartható növekedés, ez ugye azt is jelenti, hogy legyen, amit átadnunk gyerekeinknek, unokáinknak is. A harmadik prioritás az inkluzív növekedés, tehát egyszerre vállalkozóbarát és szociálisan érzékeny ez a stratégia, errõl szól a szociális piacgazdaság, ez európai jellegzetesség, melyet fenn kell tartani a következõkben is” – magyarázta az európai sajátosságokat. Az európai parlamenti képviselõ ismertette az Erdély 2020 fejlesztési terv elõzményeit is. “Az Erdély 2020 fejlesztési terv kidolgozásakor abból indultunk ki, hogy képesek vagyunk összhangban fejlõdni az Európai Unióval, az uniós felzárkózás útja Erdély fenntartható fejlõdésének megtervezése, a meglévõ tervek összehangolása. Felmértük, hogy hosszútávon a fejlesztések finanszírozásának forrásai 30 százalékban várhatóak uniós forrásokból, a fennmaradó 70  százalékot adólejekbõl kell biztosítani. A kulcsa ennek a tervezésnek, hogy ne költsünk adólejeket azokra a programokra, amelyeket EU-s forrásokból finanszírozhatunk” – mutatott rá Winkler Gyula.

A következõ uniós költségvetési ciklusban szereplõ 110 uniós pályázati tengelybõl 13-at azonosítottak be, amelyek fontosak lehetnek Erdélynek. “Kulcskérdés lesz Romániában is az állami beruházások kérdése. A társulások fontosak lesznek a következõ években, az önkormányzatoknál, a mezõgazdaságban, de a vállalkozói szférában is elõnyt jelent majd az uniós pályázatoknál. Sok még a megválaszolatlan kérdés, dönteni kell a következõ költségvetési keretrõl, de egy biztos, a politikától függetlenül a gazdaságnak mûködnie kell” – zárta elõadását Winkler Gyula.

Megyefejlesztés és közösségépítés – ez a két pillére a Potsa József megyefejlesztési tervnek, ismertette Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke és Klárik László szenátor közös elõadásában. Nyolc év alatt összesen egy milliárd euró fejlesztésre lenne szükség Háromszéken, a terv tételesen kitér a mezõgazdaság fejlesztésére, az úthálózat korszerûsítésére, a közmûvesítésre, az oktatásra, az egészségügyre, a hulladékgazdálkodásra is, de szerepelnek a szociális kérdések is. A terv megvalósításához ugyanúgy a 30 százaléknyi uniós forrást és a 70 százalék állami és helyi forrást azonosítottak be, mint az Erdély 2020 fejlesztési terv.

Bagoly Miklós, az ASIMCOV elnöke egy Romániában kevésbé ismert szervezeti formáról, a klaszterekrõl beszélt. Elõadásából kiderült, annak ellenére, hogy egy laza szervezési formát takar a klaszter megnevezés, mégis elõnyös lehet részt venni benne. Ez egy Európában elterjedt gazdasági szervezési forma, amely jelentõs elõnyöket hoz a helyi gazdaság élénkítésében

Az Európai Unió különbözõ tagállamaiban 480 EU-s információs központ mûködik, Sepsiszentgyörgyön 2004-ben hoztak létre európai uniós információs központot, 2009-tól Europe Direct Irodaként mûködik. A sepsiszentgyörgyi Junior Business Club négy évvel ezelõtt jött létre, többek között jövendõbeli fiatal vállalkozóknak szerveznek gazdasági rendezvényeket. A Europe Direct Információs Központot és a Junior Business Clubot Tóth Szabolcs Barnabás és  Karácsony Zsolt ismertette.