Egység a sokszínűségben – a Minority SafePack európai kisebbségvédelmi kezdeményezés nyilvános meghallgatása

Az Európai Unió sokszínűsége nemcsak a tagállamok sokféleségére utal, hanem a tagállamokon belüli sokszínűségre is. Az Európai Unió Bíróságának határozata ezt a kérdést tisztázta, ilyen módon értelmezzük mi is az EU mottóját: Egység a sokszínűségben.

A nemzeti kisebbségek egyedi és sajátos kultúrája szerves részét képezi a gazdag európai kulturális örökségnek. Sajnálatos módon a nemzeti kisebbségek helyzete sok esetben romlik, egyes tagállamokban az állampolitika miatt, más esetekben a fellépés hiánya miatt. Egyre nagyobb a veszélye annak, hogy eltűnnek a nemzeti kisebbségek kulturális értékei, ezért itt az ideje, hogy cselekedjünk!

Sok tagállamban láthatunk sikeres kulturális revitalizációs politikákat. A legjobb gyakorlatokat figyelembe véve, az Európai Bizottságnak uniós szinten kell fellépnie.  Megalapozott oka van annak, hogy a Bizottság kezdje el most jogalkotási munkáját, a bemutatott javaslatokra építve. Teljes mértékben támogatom azokat a javaslatokat, amelyeket a Minority SafePack európai polgári kezdeményezés fogalmaz meg.

Komoly hatást kiváltó intézkedéseknek természetesen jelentős pénzügyi forrásra is szükségük van, hogy hatékonyan tudják életbe léptetni. Hogy honnan? Nos, ha közösen megszámoljuk az unió összes nemzeti és nyelvi kisebbségéhez tartozó személyt, rájövünk, hogy létszámuk szerint az ötödik legnépesebb tagállamot alkothatnák. Ők nyilván adófizető polgárok, tehát a megfelelő források a leendő intézkedésekhez éppen a nemzeti kisebbségektől érkezne. Mindössze arról kell dönteni, hogy a megfelelő forrásokat azokhoz irányítják vissza,  akik befizették.

Teljes mértékben támogatom, hogy a Minority SafePack kezdeményezésről szóló meghallgatás után az Európai Parlament elkötelezetten részt vegyen ebben a folyamatban egy erről szóló alapos plenáris vitával és egy állásfoglalással az uniós nemzeti és nyelvi kisebbségek jogaival kapcsolatosan.

Elhangzott 2020. október 15-én a Minority SafePack európai kisebbségvédelmi kezdeményezés nyilvános meghallgatásán.