Brüsszelben ülésezett az Európai Néppárt politikai közgyűlése

Szeptember 1-jén és 2-án Brüsszelben ülésezett az Európai Néppárt politikai közgyûlése. Az európai jobbközép pártokat tömörítõ alakulat részletes vitán foglalkozott a külföldi bevándorlók által jelentett európai kihívásokkal. A keddi tanácskozáson Winkler Gyula, az RMDSZ európai parlamenti képviselõje kifejtette, hogy az EPP álláspontját elsõsorban az európai szintû összefogásra, valamint a közös felelõsségvállalásra kell alapozni, nem a 28 tagállam egyéni felelõsségére, ahogyan ez most történik. “Európai megoldásokat kell keresni egy olyan válságra, amely egész Európára kihat. A megoldások számos konkrét és sürgõsségi intézkedést feltételeznek, ezeket megfelelõen kell finanszírozni. Az EU 2016-os költségvetésének elfogadása során meg kell vitatnunk a menekültüggyel összefüggésben több európai program és ügynökség finanszírozásának megnövelését” – mondta Winkler Gyula. Az RMDSZ EP-képviselõje hangsúlyozta, hogy a konfliktus-övezetekben kell hatékony intézkedéseket hozni a további menekült-hullámok megelõzése érdekében, nem tévesztve szem elõl, hogy az EU nem egyedül felelõs a menekült-kérdés kezeléséért, a nemzetközi közösség, elsõsorban az ENSZ fel kell vállalja saját szerepét a rendezésben. Emlékeztetett arra, hogy a menekült-válság kapcsán Afrika és a Közel-Kelet mellett nem szabad figyelmen kívül hagyni az ukrajnai konfliktust sem. “Románia, Magyarország és Lengyelország számára fontos, hogy felkészüljenek egy kevésbé szerencsés ukrajnai fordulatra, amely új menekült-hullámot eredményezhet. Fontos, hogy megfelelõen gondoskodjunk az Ukrajnában élõ román és a magyar kisebbségi közösségek sorsáról, hiszen õk is áldozatai ennek a konfliktusnak” – mondta az EPP ülésén Winkler Gyula. Az Európai Néppártnak új magyar tagpártja van, hiszen a Vajdasági Magyar Szövetség a korábbi megfigyelõi státusa helyett elnyerte a teljes jogú tagságot. A brüsszeli politikai közgyûlés egyhangúan döntött a vajdasági magyar érdekképviselet felvételérõl. “Az RMDSZ természetszerûen támogatta a VMSZ felvételét, hiszen újabb magyar közösség képviselõivel erõsíthetjük a kisebbségi problémák megjelenítését és képviseletét az Európai Néppártban. A vajdasági érdekképviselet már 2007 óta rendelkezett megfigyelõi tagsággal, az új státus igénylését az EU-Szerbia csatlakozási tárgyalások elindítása tette lehetõvé” – fogalmazott a tanácskozást követõen Vincze Loránt, az RMDSZ külügyi titkára.Az EPP politikai közgyûlése ugyanakkor határozatokat fogadott el az október 21-én és 22-én Madridban megrendezett tisztújító kongresszus elõkészítésérõl. A néppárti kongresszuson az RMDSZ magasrangú küldöttséggel vesz részt.