Brüsszelben is építkezik az RMDSZ Nőszervezete

Winkler Gyula RMDSZ-es EP képviselõ meghívására, január 28-31. között az RMDSZ Nõszervezetének képviselõi brüsszeli látogatáson vettek részt, amelynek során több nemzetközi nõszervezettel folytattak egyeztetéseket.

“Kiemelten fontos számunkra minél több olyan hölggyel találkozni, akik aktív tagjai a különbözõ nemzetközi fórumoknak, hisz tapasztalatuk átadása, meglátásaik, tanácsaik által nagy segítségükre lehetnek a Nõszervezetnek az RMDSZ európai parlamenti választási kampányába való bekapcsolódása során.” – hangsúlyozta Biró Rozália szenátor, a Nõszervezet elnöke. A találkozók alkalmával továbbá hangsúlyt fektettek a Nõszervezet nemzetközi kapcsolatainak építésére és azon lehetõségek (áthallgatások, csere-programok, gyakornoki helyek) feltérképezésre, amelyekbe az erdélyi magyar nõknek is esélye adódik bekapcsolódni.

A Nõszervezet által az RMDSZ választási programjába javasolt témákat ismertették

A látogatás elsõ hivatalos programpontjaként, szerdán délelõtt Bauer Edit, felvidéki magyar képviselõ-asszony fogadta a küldöttséget, akivel Biró Rozália elnök, Hegedüs Csilla alelnök, a Nõszervezet EP-jelöltje és Nagy Emese ügyvezetõ elnök a Nõszervezet EP programjavaslatának három fõ pontját beszélték át, az EU perspektívájából is megvilágítva a bérszakadék, a munka és a család összeegyeztetésének, valamint a vállalkozó nõk versenyképességének kérdéskörét. Ugyanakkor egy nõszervezet létrehozásának kezdeti lépéseire, a nõk érdekeinek európai szintû képviseletére is kitértek, tapasztalatokat cserélve az egyaránt Felvidéken és Erdélyben fellelhetõ nehézségekrõl.

Kihelyezett elnökségi ülés keretében tervezték meg a kampánytevékenységeket

Az RMDSZ Nõszervezetének brüsszeli kihelyezett elnökségi ülésén jelen volt Doris Pack, az Európai Néppárt nõszervezetének elnöke, aki a szervezet idei évre tervezett tevékenységét mutatta be, hangsúlyt fektetve azokra, a nõket érintõ tematikákra, amelyeknek meg kell jelenniük a közelgõ választási kampányban. “A nõszervezetek szempontjából mindig vannak örök témák a kampányban, mint például az esélyegyenlõség kérdése. Ezek mellett az a fontos, hogy megnézzük, hogy melyek azok a kérdések, amelyek az illetõ társadalom nõtagjai számára aktuálisak és azokat emeljük be a választási diskurzusba” – hangsúlyozta Doris Pack.

“Figyelmet szentelünk az RMDSZ Nõszervezetének külpolitikai tevékenységére, elmélyítve a kapcsolatot a többi európai nõszervezettel, hisz általuk olyan jó példákat tudunk otthon felmutatni, amelyek az erdélyi magyar nõkre ösztönzõleg tudnak hatni.” – emelte ki Hegedüs Csilla, a Nõszervezet EP- jelöltje, további találkozókat, csere-programokat kezdeményezve.

Az ülés folytatásában a Nõszervezet elnöksége részletesen megvitatta a kampányra, valamint az azt megelõzõ idõszakra tervezett tevékenységeket, ugyanakkor hivatalosan felkérték Bálint Margitot, Winkler Gyula RMDSZ-es EP- képviselõ munkatársát a szervezet külügyi titkári tisztségének betöltésére.

A délután folyamán Karine Milheiro, az Európai Néppárt szóvivõ-helyettese a nõszervezetek európai parlamenti kampányban való szerepvállalásáról értekezett a jelen levõ elnökségi tagokkal, majd ezt követõen Johanna Törnström, az Esélyegyenlõség szakbizottság program-koordinátora az Európai Települések és Régiók Tanácsa által kezdeményezett, esélyegyenlõség tematikájú projekteket mutatta be.

Európai nõi lobbi-szervezetekkel egyeztettek

Csütörtökön az Európai Nõi Lobbi (EWL) szervezet, valamint az Európai Néppárt lobbi-szervezetének képviselõiével folyatott megbeszélést a küldöttség. Központi témaként a nõk és a férfiak egyenlõ bérezése tekintetébõl fellelhetõ, uniós országok közötti különbségek voltak napirenden, illetve az erre a jelenségre való figyelem-felkeltési lehetõségeket, létezõ törekvéseket térképezték fel. Ugyanakkor számos más olyan kérdésben is eszmecserét folytattak, amelyek úgy az erdélyi magyar nõk, mint az EU más tagországaiban élõ nõközösség szempontjából is nagy aktualitással bírnak.