Az új Közös Agrárpolitika a kisgazdákat részesíti előnyben

Szilágy megyei önkormányzati találkozót tartottak pénteken délelõtt Szilágycsehben, a rendezvényen a megye önkormányzati képviselõi, polgármesterek, megyei tisztségviselõk vettek részt. Házigazdaként köszöntötte a jelenlevõket Varga András Szilágycseh polgármestere. Seres Dénes parlamenti képviselõ, az RMDSZ Szilágy megyei elnöke az idei év kihívásairól beszélt, kiemelt hangsúlyt fektetve az európai parlamenti választásokra. “Fontos pillére az RMDSZ politizálásának az európai parlamenti képviselõink tevékenysége” – értékelte a brüsszeli jelenlétet a megyei elnök, hozzátéve, hogy 2014 kihívásának számít a májusban sorra kerülõ európai parlamenti választás.

Kovács Péter, az RMDSZ fõtitkára az elmúlt idõszak legfontosabb történéseirõl, a politikai helyzetrõl tájékoztatta a jelenlevõket, mint az EP-választás kampányfõnöke pedig az elõkészítõ idõszak fontosságát hangsúlyozta, ismertetve a szervezési teendõket.

Winkler Gyula EP-képviselõ Seres Dénes megyei elnök meghívására érkezett Szilágy megyébe, ahol beszámolt brüsszeli munkájáról. Visszautalva a Kovács Péter RMDSZ fõtitkár által ismertetett õszi felmérés eredményeire, az EP-képviselõ emlékeztetett: az erdélyi magyar emberek prioritásai két csoportra oszthatóak. “A magyar embereket egyrészt a közösségek gazdasági helyzete, az új munkahelyek teremtése, a települések állapota, a fizetések és nyugdíjak szintje foglalkoztatja, másrészt pedig a magyar identitáshoz kötõdõ kérdések,  a hagyományaink megõrzése, az anyanyelv használata, a magyar oktatás, a közösségi jogok biztonsága érdekli. Ugyanezt a képet mutatta a 2011-es Erdélyi Konzultáció és ezek voltak európai parlamenti képviselõi munkám prioritásai is” – tájékoztatta a Szilágy megyeieket Winkler Gyula. Az EP-képviselõ beszámolt a 2014-2020 közötti európai uniós tervezési idõszak irányvonalairól, az új Közös Agrárpolitika elõírásairól, a kohéziós politika számára elkülönített fejlesztési források alakulásáról. “Több pénz jut az európai uniós forrásokból az erdélyi fejlesztésekre a következõ hét évben, ehhez szükség van önkormányzataink jobb odafigyelésére. Az elmúlt években is számos, a közösségeink számára fontos beruházást sikerült uniós alapból finanszírozni, a következõ években még több lehetõségünk nyílik erre, fontos modernizációs fejlesztéseket lehet végrehajtani az EU forrásaiból.  Az új Közös Agrárpolitika a családi farmokat és a kisgazdákat részesíti elõnyben, elsõsorban akkor, ha hatékonyan mûködõ társulási formákat tudnak kialakítani. A Szilágyságban a magyarok döntõ többsége vidéken él, de ugyanez jellemzõ Székelyföldre és Erdély más, magyarok lakta kisrégióira is. Ezért fontos a gazdák folyamatos tájékoztatása, amelyben az önkormányzatoknak kiemelt szerepük lehet. A következõ években fokozatosan felszámoljuk az erdélyi gazdákra jellemzõ hátrányt, amely a Közös Agrárpolitika eddigi elõírásainak volt köszönhetõ. A 2020-ig terjedõ idõszakban a mezõgazdaság jelentheti az erdélyi magyar közösségek legfontosabb kitörési pontját” -hívta fel a figyelmet a megnyíló lehetõségekre Winkler Gyula.

A pénteki találkozón részt vett Vincze Loránt, az RMDSZ külügyi titkára, aki bemutatta Magyar Bukarest címû könyvét.