Az új EB a tagállamok igazi partnere kell hogy legyen

Nagy reménységgel szavaztam meg az új Bizottságot, amelyet Jean-Claude Juncker ma a plénum elõtt is bemutatott. Mai voksomnak elõzménye, hogy az Európai Néppárt dublini kongresszusán támogattam, hogy Jean-Claude Juncker legyen az új Európai Bizottság elnökjelöltje, majd az EP plénumában ugyancsak megkapta szavazatomat, ugyanakkor az RMDSZ fenntartotta ezt a jelölést a május 25-ei európai parlamenti választásokkor is” – emelte ki szavazatmagyarázatában Winkler Gyula, aki reményét fejezte ki, hogy az új Bizottságnak sikerül kikerülni a rá leselkedõ veszélyeket.

Egyetértek a rugalmasság elvével és a csapatmunka ösztönzésével, ezekre építette ugyanis Jean-Claude Juncker az új Bizottságot. De látnunk kell majd ezeket az elveket a gyakorlatban is, hogyan viszonyul az új Európai Bizottság a tagállamokhoz, lesz-e útmutató, eligazító, összehangoló szerepe vagy csak ellenõrzõi, felügyeleti feladatokat lát majd el. Sok múlik az elsõ lépéseken, az alelnökök közötti egyensúly kialakításán. Az új EB a tagállamok igazi partnere kell hogy legyen” – jelentette ki az EP-képviselõ.

Strasbourgban, kedden a második Barosso-bizottság kiértékelésekor Winkler Gyula írásbeli nyilatkozatot tett le, amelyben rámutatott, hogy Junckerre és az új Bizottságra hárul az a nehéz feladat, hogy továbbhaladjanak az integrált Európa útján. Szerinte Barroso legnagyobb érdeme a második mandátumban az volt, hogy ellenállt az Európa-ellenes populizmus hullámnak, amely több tagállamot is elért. “Úgy vélem, hogy ennek a Bizottságnak sikerült elkerülni azokat az irányzatokat, amelyek az EU koordinációját inkább kormányközi módszerrel képzelik el. Sikerült ezek megerõsödését elkerülni, annak ellenére, hogy a tagállamok vezetõi eltérõ módon viszonyulnak ehhez a kérdéshez, ráadásul a gazdasági és pénzügyi válság hullámzó teljesítményt eredményezett mindenhol. Ebben a nehéz öt évben az Európai Bizottságnak sikerült bebizonyítani, hogy vezetõ és kezdeményezõ intézmény, amely új alapokra helyezte a politikai súlyát és felelõsségét jelentõsen megnövelõ Európai Parlamenttel. Ha a Barosso-bizottság tevékenységét kell értékelnünk, akkor az elmúlt tíz évet összességében kell nézni. Anélkül, hogy az eredményeket mind felsorolnánk, vegyük figyelembe, hogy ebben az idõszakban a tagállamok száma 15-rõl 29-re nõtt, hogy elfogadták a Lisszaboni Szerzõdést és nehéz döntést követõen, de tettek még egy lépést az integráció fele: az egységes Európa egyik alappillérének számító közös piac kialakítását követõen elkezdõdött a gazdasági kormányzás megvalósítása” – fogalmazott Winkler Gyula.