Az RMDSZ és az MKP szoros együttműködést tervez az Európai Parlamentben

Az RMDSZ és a felvidéki Magyar Közösség Pártjának küldöttsége az európai parlamenti együttmûködésrõl egyeztetett Brüsszelben. A keddi találkozón az MKP részérõl Berényi József elnök, Csáky Pál megválasztott európai parlamenti képviselõ és Lancz Attila nemzetközi titkár, míg az RMDSZ részérõl pedig Winkler Gyula és Sógor Csaba európai parlamenti képviselõk és Vincze Loránt külügyi titkár, a FUEN alelnöke vett részt.

Kiértékelve az EP-választások eredményét, elhangzott, hogy Felvidéken és Erdélyben is a mozgósítás egyik fontos eleme volt Kelemen Hunor szövetségi elnök és Berényi József elnök közös, szavazásra buzdító nyilatkozata. A megbeszélésen egyetértettek abban is, hogy a korábbi gyakorlathoz hasonlóan az EP következõ mandátumában is szoros együttmûködésre van szükség a magyar közösségek európai képviselõi között. A felek megállapították: “mindannyiunk számára egyaránt fontos, hogy a nemzeti ügyekben folytassuk az elõzõ idõszak eredményes munkáját, a Kárpát-medencei partnerség jegyében közösen kell dolgoznunk ahhoz, hogy nemzeti közösségünk európai jogérvényesítése sikeres legyen”.

Az RMDSZ és az MKP ugyanakkor továbbra is szorosan együtt kíván mûködni az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniójával (FUEN), hiszen úgy vélik: a kisebbségi szolidaritás fenntartása a magyar közösségek érdekérvényesítését is erõsíti. “A FUEN biztos szövetséges az erdélyi és felvidéki autonómiatörekvések támogatásában, az európai nyilvánosság elõtti megismertetésben” – fogalmazott ennek kapcsán Vincze Loránt, a FUEN alelnöke.

Az RMDSZ és az MKP brüsszeli találkozójára az Európai Néppárt kétnapos Politikai Közgyûlése szolgáltatott alkalmat. Az EPP vezetõ testülete hétfõ délutáni és kedd délelõtti ülésének legfontosabb napirendi pontja az európai választások eredményének értékelése volt. Az elemzésen elhangzott, hogy az Európai Néppárt nyertese az EP választásnak, de az elõzõ idõszakhoz képest 53 képviselõvel kisebb frakcióval vág neki a következõ mandátumnak. A vita során körvonalazódott vélemény szerint a populista és Európa-ellenes EP-képviselõk számának gyarapodása aggasztó, ezért az EP-ben az EU jövõjében bízó politikai csoportok szoros együttmûködésére van szükség.