Az EU az emberiség egyik legnagyobb békeprojektje

Nagy érdeklõdésnek örvendett a XII. MIÉRT Akadémia utolsó napján Winkler Gyula európai parlamenti képviselõ Demokrácia-deficit és kommunikáció-deficit az EU-ban címû elõadása. Az EP-képviselõ elõadásában az euroszkepticizmusról és Európa jövõjérõl is megosztotta gondolatait a közönséggel.

Winkler Gyula elmagyarázta az Akadémia résztvevõinek, hogy a gazdasági válság következményeként ma már az EU társadalmi válságáról beszélhetünk, az Unió jövõje válságban van és teret nyert az unió ellenesség. Ezzel ellentétben az EP-képviselõ továbbra is bizalommal tekint az EU-ra: “Meggyõzõdéses pro-európaiként az Európai Unió béke Nobel-díját indokoltnak tartom, mivel az EU-t az emberiség egyik legnagyobb békeprojektjeként is felfoghatjuk”– fogalmazta meg véleményét. Szerinte a demokrácia-deficit több úton is csökkenthetõ, elõször is szigorúbban kell szabályozni a kinevezett testületek hatáskörét, miközben a választott testületekét növelni kell, a másik lehetõség pedig az információtechnológia fejlõdésén alapul.

Bûnbak szerepet kapott az Unió, a nemzeti kormányok rossz döntései is sokszor rajta csattannak, és ez értelemszerûen kedvezõtlen képet kreál róla” – magyarázta Winkler Gyula.

Az EP-képviselõ az Európai Unió jövõjével kapcsolatban a jelenlegi álláspontokat is felvázolta a hallgatóságnak, röviden méltatva azokat. Az elõadás zárásaként Winkler néhány szóban bemutatta a közelmúltban megjelent Új Európát most címû, Frank Engel luxemburgi EP-képviselõvel közösen írt könyvét. A téma iránt érdeklõdõ fiatalok lelkesen el is kapkodták a Püspökfürdõre elhozott könyveket.