Államalapító királyunkra emlékeztek Vajdahunyadon

Bensõséges ünnepséget tartott csütörtök délután a vajdahunyadi magyarság augusztus huszadikán, Szent István napján.

“Nekünk, szórványban élõ magyar közösségként újból és újból hangsúlyoznunk kell, hogy nem elég megtartani, hanem tovább kell örökíteni és átadni gyerekeinknek anyanyelvünket, kultúránkat, hagyományainkat. A magyar identitás megõrzésekor mindig a templom és az iskola szerepét emeljük ki, de nemzeti ünnepeink, közös megemlékezéseink is mindannyiunk számára fontosak, hogy magyarságunkat megéljük” – fogalmazott az ünnepségen Winkler Gyula, EP-képviselõ, az RMDSZ Hunyad megyei elnöke.

Beszédében a Szent István királyunk által több mint ezer éve kijelölt út követésérõl szólt. “Viharos történelmünk során elõdeink mindig erõt és hitet tudtak meríteni államalapító királyunk tanításaiból, de igaz ez a mi generációnkra is, hiszen újra és újra felfedezzük, hogy azok a mi életünkben is érvényesek. Gyerekeink számára egyénként, de közösségként is példamutató az út, amelyet Szent István kijelölt számunkra: jövõnk Európához és a keresztény értékrendhez köt” – emelte ki Winkler Gyula.

A Szent István-napi rendezvényen Kofity Magdolna tanárnõ, a vajdahunyadi pedagógusszövetség elnöke tartott elõadást államalapító királyunk életérõl és tanításairól.