A szórványközösségek fontosak az RMDSZ számára

A bánsági magyar szórványközösségek és a dél-erdélyi magyar kisközösségek célkitûzései hasonlóak: fontos számunkra magyar identitásunk, hagyományaink, épített örökségünk, melynek megõrzése számos akadályba ütközik, de az is fontos, hogy tudjuk átadni, átmenteni a következõ generációnak kultúránkat, értékeinket. Sokat segíthet törekvéseinkben a szolidaritás, az állandó kapcsolattartás a szórványközösségek között, egymást kell bíztatnunk, támogatnunk és megosztanunk a tapasztalatokat. Ugyanakkor szükség van külsõ segítségre, hatékony támogatási rendszerekre, ezt a célt szolgálja az RMDSZ szórvány cselekvési terve” – mondta vasárnap Winkler Gyula a buziásfürdõi magyaroknak, akikkel a helyi gyülekezeti házban találkozott.

Az európai parlamenti képviselõ Molnár Zsolt Temes megyei parlamenti képviselõvel érkezett a nagymúlttal rendelkezõ fürdõvárosba. Az istentiszteletet követõ beszélgetés házigazdája Fazakas Csaba, Temes megyei református esperes volt, aki az RMDSZ megyei szervezetének mûvelõdési alelnöki tisztségét is betölti. Az esperes hangsúlyozta, hogy a Bánságban a kis magyar közösségek célkitûzései akkor valósulnak meg, ha vállvetve dolgoznak ennek érdekében a civil szervezetek, egyházak és az érdekképviselet.

A november 2-ai elnökválasztás fontosságát hangsúlyozva, az EP-képviselõ kiemelte, mint minden választás alkalmával most is fel kell mutatnunk közösségünk erejét, ez pedig csak akkor sikerül, ha egy hét múlva minden bánsági magyar Kelemen Hunort, a mi jelöltünket támogatja.

Molnár Zsolt parlamenti képviselõ a következõ idõszak lehetõségeire is hívta fel a figyelmet, szerinte az európai uniós támogatásokkal hatékonyan lehet a Buziásfürdõn nagy hagyománnyal rendelkezõ gyógyturizmust fellendíteni és ebbõl a magyar közösség is nyer. A jelenlevõk a külsõ források fontosságát emelték ki, hiszen a magyar közösségnek fontos, hogy a félkész gyülekezeti házat be tudják fejezni.

Ezt követõen Winkler Gyula, Molnár Zsolt és Fazakas Csaba részt vett az RMDSZ fõtitkársága által szervezett Szórványkaraván temesvári elõadásán, amely a sorozat utolsó állomása volt.