A szórványban is prioritás a szakoktatás

Ülésezett a MÁÉRT Szórvány Szakbizottsága

Budapesten, a Magyarság Házában ülésezett csütörtökön a Magyar Állandó Értekezlet (MÁÉRT) Szórvány Szakbizottsága Grezsa István miniszteri biztos elnökletével. Napirenden szerepelt  a külhoni magyar felsõsök éve kiemelt program eredményeirõl szóló beszámoló valamint tájékoztatás a 2015 – a Szakoktatás éve kiemelt programjavaslatról, amelyrõl a MÁÉRT plenáris ülése dönt jövõ héten.

A találkozón Kapitány Balázs, a Központi Statisztikai Hivatal – Népességtudományi Kutatóintézet igazgatóhelyettese az Iskolák veszélyben címû kutatási programról beszélt, melynek az RMDSZ partnerszervezete volt. “Erdélyben célkitûzésünk egy olyan szórványoktatási hálózat kialakítása, amely demográfiailag fenntartható és amely minél nagyobb mértékben megfelel a munkaerõpiac igényeinek. Ilyen szempontból is jó választás, hogy a 2015-ös év kiemelt programjavaslata a szakoktatást célozza meg. Az RMDSZ által létrehozott Communitas Alapítvány a szórvány cselekvési terv keretében olyan programokat mûködtet, amelyek a szórványoktatás területén zajlanak. Kormányzati szerepvállalásunk egyik kiemelt célkitûzése az anyanyelvû oktatás feltételeinek biztosítása a szórványban is, mindezek ellenére a tapasztalat azt mutatja, hogy az igények meghaladják a lehetõségeket, ezért a magyar kormány támogatáspolitikája fontos szerepet játszik a szórványoktatás jövõjében” – emelte ki felszólalásában Winkler Gyula, aki az RMDSZ képviseletében vett részt az ülésen. Az EP-képviselõ a Magyar Szórvány Napjának erdélyi programjairól is tájékoztatta a jelenlevõket, ismertetve a medgyesi és nagyszebeni szórványnapi programokat. “A MÁÉRT Szórvány Szakbizottságának döntése értelmében az egész Kárpát-medencében megünnepeljük a Magyar Szórvány Napját. Igyekeznünk kell minél láthatóbbá tenni ezt az ünnepet a térség összes közösségében, hogy november 15-e alkalmat teremthessen a szórványra való odafigyelésre” – hangsúlyozta Winkler Gyula.

Elmondta, Erdélyben a központi rendezvények mellett több közösségben is tartanak szórványnapi ünnepséget, például a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégiumban pénteken délelõtt indítják a Fogadj örökbe egy mûemléket programot, délután a dévai Téglás Gábor Elméleti Líceum dísztermében szerveznek Hunyad megyei konferenciát. Winkler Gyula ugyanakkor méltatta a Nemzetpolitikai Kutatóintézet csütörtöki budapesti konferenciáját, melyet a Magyar Nyelv Napja (november 13.)  és a Magyar Szórvány Napja (november 15.) alkalmából szerveztek.