A nyomtatott magyar szó pótolhatatlan a szórványban

Az Arad, Fehér, Hunyad, Krassó-Szörény és Temes megyében megjelenõ magyar nyelvû polgári napilap, a Nyugati jelen idén A sajtó szerepe identitásunk megõrzésében címmel szervezte meg szombaton a 2013-as sajtónapot. Az aradi Jelen Házban tartott megnyitón beszédet mondott Böszörményi Zoltán, Bognár Levente, Arad alpolgármestere, az RMDSZ Arad megyei elnöke és Winkler Gyula EP-képviselõ.
 
Winkler Gyula köszöntõbeszédében méltatta a Nyugati jelen regionális jelentõségét, identitásmegõrzõ szerepét. “De nemcsak a szórvány, a Bánság és a Körösök vidéke számára fontos a magyar nyelvû napilap tevékenysége, hanem európai jelentõségû is. Ez abból is kiderül, hogy az RMDSZ a Dél-tiroli Néppárttal és a FUEN-nel közösen kialakított, kisebbségi tematikájú Európai Polgári Kezdeményezés egyik nagyon fontos célkitûzése éppen a kisebbségi sajtótermékek támogatására, pozitív diszkrimináció biztosítására irányul. A következõ hetekben várjuk az Európai Bizottság válaszát kezdeményezésünkre. Reményeink szerint õsszel beindulhat az egy millió aláírás összegyûjtése, amely nyomatékosítani fogja az európai kisebbségek azon igényét, hogy az õshonos nemzeti közösségek részesüljenek megfelelõ szintû európai odafigyelésben” – mondta Winkler Gyula. “A nyomtatott magyar szónak el kell jutnia minden magyar családhoz a szórványban is, és bár fontosak az online publikációk, hiszen a modern kommunikációs eszközök mindenütt teret nyertek, azzal is tisztában kell lennünk, hogy a szórványközösségekben a nyomtatott sajtótermékeket nem lehet pótolni” – hívta fel a figyelmet Winkler Gyula.  A konferencia szakmai elõadásokkal és a részvevõk hozzászólásaival folytatódott.
 
Az Alföld címû napilap elsõ számának 1861. augusztus 1-jei megjelenése 140. évfordulója alkalmából került elsõ alkalommal megrendezésre az Aradi magyar sajtó napja. Ezt azóta minden évben megszervezik a Jelen Házban.