A helyi önkormányzatoknak életbevágó szerepük van az EU digitális oktatási cselekvési terv megvalósításában

A koronavírus-járvány változtatott azon, ahogyan tanulunk, ahogyan dolgozunk, és ahogyan szabadidőnket töltjük. A társadalmat érintő változások sorában a legmélyebb következményei annak vannak, hogy áttevődik az oktatás a virtuális térbe. A gyerekeket és a fiatalokat egész korai korban éri ez a változás, amikor még formálódnak – amikor még az alapokat rakják le, éppen ezért az egész társadalom jövőjére kihat az oktatás digitális átalakulása.

A szubszidiaritás elvének megfelelően az Európai Unióban az oktatás és a szakképzés tagállami kompetencia. Mindezek mellett nyilvánvaló, hogy az uniónak támogatnia kell a nemzeti tanügyi rendszereket. Jelenleg ez az Erasmus+ programokon és a strukturális alapokon keresztül történik. Az EU ugyanakkor fontosnak tartja az európai oktatási térség fejlesztését, amelynek keretében a tanulók, egyetemisták mobilitását szorgalmazzák és a közös európai értékeket promoválják. Olyan konkrét kérdésekkel is foglalkoznak, mint a diplomahonosítás, oklevelek kölcsönös elismerése. Egyértelmű, hogy az oktatás és a szakképzés az EU menetrendjében a gazdasági és szociális témák középpontjában állnak.

Az Európai Bizottság 2020 júniusa és szeptembere között szervezett közvitát a 2021-2027 közötti időszakra szóló digitális oktatási cselekvési terv kapcsán. Ez a közvita rámutatott arra, hogy válaszadók csaknem 60%-a a járványt megelőzően nem vett részt online vagy távoktatásban. A válaszadók 95%-a szerint a COVID-19 okozta válság fordulópontot jelent, nem lehet már visszalépni a technológia használatától az oktatást és szakképzést illetően. A válaszadók több mint 60%-a úgy érzi, javultak digitális készségei a válság ideje alatt, több mint 50%-uk szeretne többet lépni ez irányban. A konzultációban résztvevők rámutattak, hogy az online tananyag tartalma relevánsabb, interaktívabb, felhasználóbarát kell hogy legyen.

Az európai oktatási térség megtestesítője, a 2021-2027 közötti időszakra szóló digitális oktatási cselekvési terv célja a minőségi online oktatás kialakítása, amely inkluzív és könnyen elérhető egész Európában. Az új tervet két stratégiai prioritás köré építették fel: hatékony digitális oktatási ökoszisztéma kialakítása, valamint a digitális képességek, a digitális átálláshoz szükséges kompetenciák javítása.

A digitális oktatási ökoszisztéma fejlesztéséhez infrastruktúra, összeköttetés – konnektivitás, digitális felszereltség szükséges, ugyanakkor fejleszteni kell a digitális kapacitást, beleértve a szervezési készségeket, szükség van kompetens tanárokra, olyanokra, akik szakmai felkészültségük mellett magabiztosan mozognak digitális téren is, magas minőségű tananyag, könnyen használható eszközök és biztonságos platformok kellenek, amelyek biztosítani tudják a személyes adatokra vonatkozó előírásokat és az etikai normákat.

A digitális képességek, a digitális átálláshoz szükséges kompetenciák javítása érdekében szükség van, hogy már korai életkorban digitális alapkészségeket elsajátítsanak, megalapozva a digitális műveltséget, beleértve a félretájékoztatás leküzdését is. Informatikai nevelésre van szükség, hogy megismerjék és megértsék az adatintenzív technológiákat, valamint a mesterséges intelligenciát. Fejlett digitális készségekre van szükség, amelynek köszönhetően több szakember lesz a digitális szakterületeken, és amely ugyanakkor biztosítja, hogy a lányok, fiatal hölgyek ugyanolyan mértékben legyenek jelen úgy az oktatás, mint a pályaválasztás terén.

Ezeket a digitális oktatást érintő uniós célokat akkor lehet elérni, ha az európai régiók aktívan részt vesznek az átállás folyamatában. A régiók, Románia esetében a megyék közvetlen kapcsolatban állnak az emberekkel. Országunkban a helyi önkormányzatok felelnek a tanintézmények felszereltségéért, állapotáért, tehát a digitális átállási programokat is a helyi önkormányzatokkal közösen kell életbe ültetni. Csak akkor tudunk előrelépni és akkor tudjuk elérni a digitális oktatás célkitűzéseit, és általában az európai digitális átállás is akkor valósul meg, ha jó az együttműködés az Európai Parlament és a Régiók Bizottsága között.

Elhangzott 2020. október 8-án, Régiók Bizottságánál, a Régiók és Városok Európai Hetének alkalmából, Hargita Megye Tanácsa által szervezett Digitális oktatás nemzetközi workshopon.