25 év a 25 évesekért

Megkezdõdtek a Hunyad Megyei Magyar Napok

Minden évben egy mottó köré tervezzük meg a Hunyad Megyei Magyar Napokat, az idén természetes volt, hogy az RMDSZ megalakulásának huszonötödik évfordulója égisze alatt szerveztük meg rendezvényeinket. Tavaly a közösségépítés éve volt, felvezetve ezáltal is az idei kerek évfordulót, hiszen tevékenységünk középpontjában továbbra is a közösségépítés áll, ugyanakkor a huszonötéves születésnap egyben az új kezdet évét jelenti, amely a következõ negyedévszázadot indítja el” – fogalmazott Winkler Gyula vasárnap délután a vajdahunyadi színházban, ahol a Hunyad Megyei Magyar Napok hivatalos megnyitóját tartották.

A rendezvény díszmeghívottja Zákonyi Botond, Magyarország bukaresti nagykövete volt, részt vett Hegedüs Csilla, az RMDSZ kulturális fõtitkárhelyettese, valamint egy Vas megyei küldöttség, amelyet Marton Ferenc, a Vas Megyei Közgyûlés alelnöke vezetett, továbbá vendégek érkeztek Várpalotáról, Petrozsény testvértelepülésérõl. A szórvány székely együttmûködés keretében pedig a hagyományoknak megfelelõen a  háromszékiek idén is részt vettek a Hunyad Megyei Magyar Napokon.

“Ezelõtt hat évvel határoztuk el, hogy minden évben összefogjuk közösségeinket és alkalmat teremtünk arra, hogy egy megyei rendezvénysorozat keretében számba vegyük értékeinket, megmutassuk kulturális örökségünket, néphagyományainkat a magunk, de  többség számára is, hozzájárulva ezáltal a Hunyad megyei interetnikus párbeszéd fenntartásához, követve ezáltal szülõföldünk soknemzetiségû tradícióit
” – emelte ki Winkler Gyula, az RMDSZ Hunyad megyei elnöke.

Kofity Zoltán, az RMDSZ vajdahunyadi elnöke és Takács Aranka önkormányzati képviselõ házigazdaként köszöntötték az egybegyûlteket, Hegedüs Csilla fõtitkárhelyettes, az RMDSZ nõszövetségi alelnökeként a Szövetség kolozsvári kongresszusáról és az újratervezésrõl beszélt, míg Zákonyi Botond nagykövet azt hangsúlyozta, hogy Magyarország elkötelezett a dél-erdélyi szórvány támogatásának ügyében.

A megnyitón második alkalommal adták át a Barcsay Ákos Hunyad megyei közéleti díjat, amelyet évente három, a dél-erdélyi szórványközösségekben tevékenykedõ, a közösségépítõ munkában kiemelkedõ teljesítményt elérõ személynek ítélnek oda. A kuratóriumi döntés szerint idén Szász János, Hunyad megye római katolikus fõesperese, Máté Márta tanárnõ, Hunyad megyei fõtanfelügyelõ-helyettes és Antal Amália, a lupényi magyarok fáradhatatlan közösségszervezõje vehette át  kitüntetést.

A megnyitó kulturális programmal folytatódott, majd Nagy Feró tartott fergeteges koncertet a vajdahunyadi színház nagytermében. A hatodik alkalommal megszervezett Hunyad Megyei Magyar Napok rendezvényei idén május 1-10. között zajlanak 11 településen.