http://www.youtube.com/watch?v=KO1MqRy9-Jk

Transilvania L!VE – Aktuális belpolitikai helyzet Romániában (RO)

http://www.youtube.com/watch?v=dZfl5Ux7IkI

TVP: Despre ACTA (RO)

http://www.youtube.com/watch?v=R8oA86W-l-k

Transilvania L!VE – Sinteza sãptãmânii, Transilvania 2020 (RO)