Ünnepi ülést tartott az MKT

Ünnepi ülést tartott szombaton délelõtt a Hunyad Megyei Képviselõk Tanácsa a dévai Téglás Gábor Elméleti Líceum gyûléstermében. Napirenden az RMDSZ 12. kongresszusa Hunyad megyei küldötteinek megválasztása és a megyei szervezet 2015-2016-ra szóló cselekvési tervének megvitatása és elfogadása szerepelt.

A Fõtitkárság képviseletében Hegedüs Csilla, az RMDSZ kulturális fõtitkárhelyettese vett részt az ülésen, köszöntõbeszédében kiemelte, hogy az a RMDSZ kongresszusának igen komoly tétje van. “A régi, jól bevált utak mellett közösen kell meg terveznünk az új irányokat is, beazonosítani mindazokat az új lehetõségeket, amelyeken keresztül megerõsítjük az erdélyi magyar közösség bizalmát a Szövetség iránt. Nagy hangsúlyt kell fektetni a fiatalok megszólítására is, hisz számukra, az 1990 után felnõtt nemzedék számára, más értelme van a demokráciának, a közösségi értékeknek” – mondta Hegedüs Csilla. A fõtitkár-helyettes ugyanakkor gratulált a Hunyad megyei RMDSZ szervezetnek a negyedszázada végzett közösségépítõ, értékteremtõ munkáért, hisz nem könnyû a magyarság érdekeit képviselni a szórványban. Nõszövetségi elnökként megköszönte a megyei elnöknek, hogy felismerve azt a hiánypótló közösségépítõ tevékenység értékét, amelyet a hölgyek képviselnek, következetesen támogatta a Hunyad megyei Nõszervezet tevékenységét.

Politikai tájékoztatóját követõen Winkler Gyula EP-képviselõ, az RMDSZ Hunyad megyei elnöke bemutatta a 2015-2016-ra szóló megyei cselekvési tervet. “Kétéves cselekvési tervre van szükség, hiszen az újratervezést követõen az RMDSZ a választások elõkészítési idõszakába lép. 2016-ban két megmérettetés áll elõttünk, az önkormányzati és parlamenti választások lesznek. Hunyad megyében célkitûzésünk megõrizni a jelenlegi önkormányzati jelenlétet. Sajnos nem vagyunk jelen túl sok helyi tanácsban, mert ezt a szórványra jellemzõ demográfiai viszonyok nem teszik lehetõvé. Abban reménykedünk, hogy az új parlamenti választási törvény, elfogadása esetén, újra esélyt biztosít a szórványmegyék parlamenti képviseletének elérésére” – ismertette Winkler Gyula.

A megyei képviselõk által megvitatott, majd elfogadott cselekvési terv legfontosabb prioritása továbbra is az anyanyelvû oktatás Hunyad megyében, ezt követi a 2016-os választási év megfelelõ elõkészítése. Az ülésen megválasztották azt a hat küldöttet is, akik a hivatalból résztvevõ tisztségviselõk mellett részt vesznek a kolozsvári kongresszuson.

A gyûlésen megjelent Petrozsény testvérvárosának,Várpalotának küldöttsége is, Talabér Márta polgármester vezetésével, a delegáció a holnapi március 15-ei ünnepségre érkezett Hunyad megyébe. Az ülést követõen a Téglás Gábor Elméleti Líceum diákjai ünnepi mûsort mutattak be.