Újraalakult az Európai Parlament Kisebbségi Munkacsoportja

Csütörtök délelõtt Strasbourgban megtartotta újraalakuló ülését az Európai Parlament Hagyományos Kisebbségek, Nemzeti Közösségek és Nyelvek frakcióközi munkacsoportja (Kisebbségi Intergroup). A gyûlésen számos EP-képviselõ jelen volt, köztük az RMDSZ képviseletében Winkler Gyula és Sógor Csaba.

Az ülés napirendjén a munkacsoport társelnökeinek megválasztása, szervezési kérdések, a 2015-ös év munkatervéhez kapcsolódó javaslatok megtárgyalása szerepelt. Winkler Gyula felszólalásában kiemelte: “nagyon fontos a munkaterv szempontjából, hogy általános, minden kisebbség számára egyformán fontos összeurópai kérdések kerüljenek napirendre, ezzel egyidõben az általunk képviselt kisebbségek specifikus problémáival is foglalkoznunk kell. Az általános kérdésekre a legjobb példa a kisebbségi polgári kezdeményezés és az európai kisebbségi szolidaritás fenntartása. A specifikus problémakör kapcsán az RMDSZ európai parlamenti képviselõi meg is fogalmaztak egy javaslatot, amely szerint kerüljön napirendre a Mikó-ügy, amelynek hatása van a teljes romániai magyar közösség helyzetére és jövõjére“. Ugyanakkor felhívta képviselõtársainak figyelmét, hogy fontos az intergroup “intézményes memóriáját” fenntartani, az eddigi partnerségeket életben tartani, utalva például a szolid alapokon nyugvó Európai Nemzetiségek Föderatív Uniójával, azaz a FUEN-nel kialakított együttmûködésre.

Sógor Csaba EP-képviselõ kiemelten fontosnak tartja, hogy a Hagyományos Kisebbségek, Nemzeti Közösségek és Nyelvek frakcióközi munkacsoportja tovább folytathatja munkáját ebben a parlamenti ciklusban. “A munkacsoport olyan szakmai találkozókat tesz lehetõvé, ahol nem csupán mi magyarok, hanem pártpolitikai kötöttségeken túl más európai kisebbségek képviselõi is jelen vannak. Mindvégig azt támogattuk, hogy ennek a munkának legyen folytatása, hiszen közösen eredményesebben tudunk fellépni kisebbségvédelmi kérdésekben. Romániai magyar képviselõként abban látom a munkacsoport hatékonyságát, hogy a közösségünket hátrányosan érintõ döntésekrõl ezen keresztül is tájékoztatni tudjuk a nemzetközi közvéleményt”  – összegzett az RMDSZ EP-képviselõje.

A Kisebbségi Intergroup három társelnököt választott meg, Gál Kinga (Európai Néppárt képviselõcsoport), Nils Torvalds (a Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért képviselõcsoport) és Jordi Sebastia (a Zöldek/ az Európai Szabad Szövetség Képviselõcsoportja) személyében.