Új kezdet – tartalommal kell megtölteni

Pénteken délután Déván ülésezett a Hunyad megyei Képviselõk Tanácsa, melynek napirendjén az idei év mérlege és  a 2015-ös esztendõ prioritásai szerepeltek. Winkler Gyula EP-képviselõ, az RMDSZ Hunyad megyei elnöke a gyûlés elején emlékeztette a jelenlevõket, hogy egy nappal korábban volt a nemzeti kisebbségek napja Romániában. “1998-ban fogadták el a kormányhatározatot a Nemzeti Kisebbségi Tanács javaslatára, hogy legyen december 18-a a nemzeti kisebbségek napja. Idén elsiklott a társadalom figyelme az ünnepnap felett, sõt, a magyar közösség soraiban épp az ünneppel ellentétes hangulat uralkodik, látva a sorozatos magyarellenes intézkedéseket. Ezek elbizonytalanítják közösségünket, úgy érezzük, hogy identitásunk megõrzéséhez, a jövõépítéshez szükséges alapokat kérdõjelezik meg” – fogalmazott. Ugyancsak az ülés preambulumában emlékezett meg a megyei elnök az 1989-es decemberi temesvári eseményekrõl, a huszonöt éves évfordulóról, amely a teljes romániai társadalom, és ezen belül  a magyar közösség számára jelentõségteljes momentum, a szabadság visszaszerzésének idõszaka volt. Winkler Gyula úgy értékelte, sok szempontból 2014 vége Erdélyben, szülõföldünkön új kezdet idejét jelenti.

A Hunyad megyei képviselõk elemezték az idei év választási eredményeit, megállapították, hogy a 2014 a közösségépítés éve kezdeményezésnek számos pozitív hozadéka volt, ugyanakkor Hunyad megyében, mint máshol is a szórványban, szembe kell nézni a demográfiai mutatók hátrányos alakulásával, a közösség rohamos csökkenésével. “Úgy kell megterveznünk tevékenységünket, hogy ennek legfontosabb prioritásai  továbbra is az identitás megõrzésével és továbbadásával kapcsolatos területek legyenek, az anyanyelvû oktatás minél jobb feltételeinek biztosítása továbbra is kiemelt célkitûzésünk” – mondta Winkler Gyula. Hunyad megyében a Szövetség az RMPSZ-szel, az egyházakkal és a civil szervezetekkel közösen aktualizálja a következõ idõszakban a megyei oktatási stratégiát, figyelembe véve az “Iskolák veszélyben” elnevezésû kutatás eredményeit.

A késõ estébe nyúló vitát, hozzászólásokat a megyei elnök összegezte: “huszonöt év után szükség van új kezdetre. Szükségünk van mindazokra, akik már a Szövetség megalakulásakor szerepet vállaltak a közösségépítésben és a politikai képviseletben, szükségünk van azokra, akik idõközben csatlakoztak és szükségünk van a fiatalokra, akik nélkül nem lehet az új kezdetet elképzelni.  Legfontosabb értékünk az egység, a Szövetségnek meg kell találni az egységes fellépés útját, a Bánság, a szórvány, a Partium, és a Székelyföld  nem engedhet a széthúzásnak. Együtt elérhetjük céljainkat, de ha egymás közösségeinek jellegzetességeit nem vesszük figyelembe, akkor az RMDSZ elveszíti képviseleti erejét és nagyon gyorsan jelentéktelenné válik”.

Az MKT döntést hozott arról, hogy a következõ három hónapban kidolgoznak egy két évre szóló cselekvési tervet, amely az RMDSZ soron következõ kongresszusától a 2016-os önkormányzati és parlamenti választásokig húzódó idõszakra érvényes. “Az új kezdet fogalmát tartalommal akarjuk megtölteni, ezért a következõ három hónapban minden helyi szervezet megfogalmazza terveit, március végén pedig egy küldöttgyûlésen megvitatjuk és véglegesítjük ezt a cselekvési tervet” – tájékoztatott Winkler Gyula.

Az ülést Széll Lõrinc MKT-elnök vezette, részt vettek az RMDSZ ifjúsági, kulturális és oktatási partnerszervezeteinek képviselõi. Az RMDSZ Hunyad megyei szervezete megalakulásának 25. évfordulója tiszteletére 2015. január 25-én, vasárnap gálaestet szerveznek a dévai operettszínházban.