Több uniós pénz az ifjúsági foglalkoztatottság növelésére

Megalapozott és idõszerû az a javaslat, hogy idén egy milliárd euróval növekedjék az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés (Youth Employment Initiative -YEI) elõfinanszírozása – fogalmazott Winkler Gyula írásbeli hozzászólásában Strasbourgban, ahol az Európai Parlament plénuma ülésezik. A képviselõk kedden vitatták meg az Európai Bizottság javaslatát, hogy emeljék a YEI idén elérhetõ forrásait, a bizottsági álláspontot az EU foglalkoztatásért felelõs biztosa, Marianne Thyssen képviselte a vitán.

Az elhúzódó gazdasági válság, az eurózónát és tulajdonképpen az egész uniót fenyegetõ recesszió és stagnálás hihetetlen nyomás alá helyezi az EU-t és a tagállamokat a prioritások meghatározásának tekintetében. Minden intézkedés sürgõs, de semmi nem lehet annál égetõbb, mint hogy hét millió, sem oktatásban, sem alkalmazásban részt nem vevõ európai fiatal érdekében meghozni döntéseket. Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés elõfinanszírozási forrásainak növelése egy milliárd euróval mindenképpen megalapozott és idõszerû lépés. Támogatom az errõl szóló parlamenti határozat elfogadását, ugyanakkor  tudatosítani kell, hogy eredmények eléréséhez egyszerre van szükség az európai  szintû intézkedésekre, azok tagállami alkalmazására és szükség van a fiatalok cselekvõ hozzáállására is. Kötelességünk felhívni a fiatalok figyelmét az új lehetõségekre, tájékoztatni a nekik szóló programokról és mozgósítani õket, hogy vegyenek részt azokban. Lehangoló volt nézni, hogy a mai vita az Európai Parlamentben az eurószkeptikusok és populisták számára nem volt más, mint egy újabb lehetõség, hogy a mobilitás korlátozását kérjék az EU területén, ezáltal hamis megoldást kínálva a valós problémákra” – hívta fel a figyelmet Winkler Gyula.  Szerinte az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés forrásaiból finanszírozott, a tagállamokban elérhetõ programok – elsõsorban az Ifjúsági Garancia – önmagukban nem teremtenek új munkahelyeket, hanem csökkentik a szakadékot a munkaerõ-piaci elvárások és a munkát keresõ fiatalok képesítése, kompetenciája között. Winkler Gyula úgy véli, a gazdasági növekedés beindítását célzó intézkedések, a cégeknek szóló, versenyképességet növelõ programok segíthetnek az új munkahelyek létrehozásában, amelyeket elsõsorban a fiataloknak kellene elfoglalni.

Az egy milliárd eurós forrásnövelés Románia esetében 31,8 milliót jelent az eredeti 1,5 millió euró helyett. A hozzáférés feltétele, hogy véglegesítsék az Emberi Erõforrás Operatív Programot, megtörténjen a pályázati útmutató operatív elõkészítése és a teljes adminisztratív keret kialakítása a fiataloknak szóló pályázatok lebonyolításához. Románia egyike a húsz tagállamnak, amely 2015-ben részesül az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés megnövelt forráskeretébõl. Az EP-képviselõ szerint Romániának mindent meg kell tennie, hogy minél hamarább elindítsa az ehhez kapcsolódó projekteket.

A NEET fiatalok (Not in Education, Employment or Training, azaz olyan 16 és 25 év közötti fiatalok,  akik sem oktatásban, sem képzésben nem részesülnek, és nem is dolgoznak) aránya 2013-ban Romániában 17,2 százalék, míg az európai átlag 13 százalék volt. Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezésen keresztül finanszírozott fontosabb intézkedések célja elsõsorban segíteni a szakmaválasztásban, tanácsadás, személyre szabott támogatás a munkahelykeresésben, gyakornoki és inas programok lebonyolítása, valamint új cégek létrehozásának támogatása.