Winkler susține inițiativele PE referitoare la combaterea violenței împotriva femeilor

Winkler susține inițiativele PE referitoare la combaterea violenței împotriva femeilor

Deputatul european Iuliu Winkler (UDMR, PPE) salută adoptarea, marți, de către Parlamentul European reunit la Strasbourg a unui raport din proprie inițiativă referitor la femei și rolul lor în zonele rurale. Acest raport se referă și la îmbunătățirea serviciilor acordate victimelor agresiunilor în zonele rurale, unde asistența oferită în astfel de cazuri este aproape inexistentă.

”Subiectul violenței împotriva femeilor este unul extrem de important, acesta revenind mereu pe agenda PE deoarece avem semnale din toate statele membre referitoare la dificultățile întâmpinate în combaterea agresiunii împotriva femeilor, mai ales din punct de vedere al schimbării mentalităților. Chiar și acolo unde există un cadru legal corespunzător în această privință, implementarea reglementărilor este de multe ori îngreunată de lipsa unei rețele teritoriale adecvate, care să ajungă în toate comunitățile, inclusiv în cele rurale. Lipsa banilor este principalul motiv pentru care astfel de rețele nu se pot dezvolta”, a afirmat Iuliu Winkler în explicația scrisă la votul pentru raportul referitor la femei și rolul lor în zonele rurale.

Potrivit deputatului european al UDMR, în procesul de combatere a violenței îndreptată împotriva femeilor colaborarea dintre instituțiile statului și organizațiile societății civile este esențială. ”Și în acest domeniu, fără o cooperare strânsă între instituțiile statului și ONG-uri nu vom reuși să ne atingem obiectivele. Raportul adoptat pune accentul pe faptul că asistența acordată victimelor joacă un rol crucial și subliniază nevoia unor servicii adaptate la condițiile din zonele rurale. De altfel, și în domeniul asistenței femeilor, victime ale agresiunii, diferențele sunt majore între mediul urban și cel rural, în detrimentul celui din urmă. Salut adoptarea acestui raport și amintesc aici faptul că Organizația de Femei a UDMR, formațiunea mea politică, a inițiat în România o campanie al cărui scop final este elaborarea unei legi care să îmbunătățească actualul sistem de asistență oferită  femeilor supuse violenței”, a declarat Iuliu Winkler.

Organizația de Femei a UDMR a inițiat, în această primăvară, campania intitulată ”Mișcarea pentru combaterea violenței împotriva femeilor” pe parcursul căreia se vor desfășura dezbateri, consultări  și acțiuni de informare, scopul final fiind îmbunătățirea actualului cadru legislativ în privința serviciilor de asistență acordate pe termen mediu și lung femeilor supuse agresiunii fizice și psihice, precum și în vederea garantării unei siguranțe mai mari victimei în fața agresorului și a unor pedepse mai eficiente în cazul bărbaților agresori.

 

Strasbourg, 4 aprilie 2017