Tineret

Stagii de practică la Uniunea Europeană

 

Stagii de practică la Parlamentul European

 

 • Stagii pentru absolvenții învățământului superior (stagiile Robert Schuman)
 • Stagii de traducere pentru absolvenți ai învățământului superior
 • Stagii de formare în domeniul traducerilor
 • Interpreți de conferință

1. Stagii pentru absolvenții învățământului superior (stagiile Robert Schuman)

Scopul stagiilor pentru absolvenții învățământului superior este de a le permite stagiarilor să își completeze cunoștințele dobândite în timpul studiilor și să se familiarizeze cu activitatea Uniunii Europene, în special cu cea a Parlamentului European.

Cerințe:

 • să fie cetățeni ai unui stat membru al Uniunii Europene sau ai unei țări candidate la aderarea la Uniunea Europeană, sub rezerva dispozițiilor articolului 5 alineatul (2) din Normele interne;
 • să fi împlinit vârsta de 18 ani la data începerii stagiului;
 • să cunoască în mod aprofundat una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene;
 • să nu fi beneficiat de un stagiu sau de un contract de angajare remunerat, plătite din bugetul Uniunii Europene, pentru o perioadă mai lungă de patru săptămâni consecutive.

Perioadele anuale de înscriere și perioadele de desfășurare ale stagiilor:

Perioada de înscriere Perioada de stagiu
15 martie-15 mai (miezul nopții)
15 august -15 octombrie (miezul nopții)
1 octombrie-28-29 februarie
1 martie-31 iulie

Pentru mai multe informații urmați ACEST LINK.

 

2. Stagii de traducere pentru absolvenți ai învățământului superior

Aceste stagii sunt acordate doar absolvenților de universități sau de instituții echivalente. Scopul lor este de a le permite stagiarilor să își completeze cunoștințele dobândite în timpul studiilor și să se familiarizeze cu activitatea Uniunii Europene și, în special, a Parlamentului European.

Cerințe:

 • să fie cetățeni ai unui stat membru a Uniunii Europene sau ai unei țări candidate la aderare;
 • să fi împlinit vârsta de 18 ani la data începerii stagiului;
 • să fi absolvit, înainte de data limită de depunere a candidaturilor, un ciclu de studii universitare de minim trei ani, atestat printr-o diplomă;
 • să stăpânească perfect una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene sau pe aceea a unei țări candidate la aderare și să cunoască în mod aprofundat alte două limbi oficiale ale Uniunii;
 • să nu fi beneficiat de un alt stagiu sau de un contract de angajare remunerat, plătite din bugetul Uniunii Europene, pentru o perioadă mai lungă de patru săptămâni consecutive.

Perioadele anuale de înscriere și perioadele de desfășurare ale stagiilor:

Perioada de înscriere Perioada de stagiu          
15 martie-15 mai
15 iunie -15 august (miezul nopții)
15 septembrie-15 noiembrie (miezul nopții)
15 decembrie-15 februarie (miezul nopții)
1 octombrie
1 ianuarie
1 aprilie
1 iulie

Pentru mai multe informații urmați ACEST LINK.

 

3. Stagii de formare în domeniul traducerilor

Parlamentul European le oferă candidaților care dețin, înainte de termenul de depunere a candidaturii, o diplomă care atestă studiilor liceale corespunzătoare nivelului care permite admiterea în învățământul universitar sau care au urmat studii superioare sau tehnice echivalente acestui nivel, posibilitatea de a efectua stagii de formare în domeniul traducerilor. Aceste stagii sunt destinate, în special, candidaților care trebuie să efectueze un stagiu în cadrul studiilor, cu condiția să fi împlinit vârsta de 18 ani până în prima zi a stagiului.

Cerințe:

 • să fie cetățeni ai unui stat membru a Uniunii Europene sau ai unei țări candidate la aderare ;
 • să fi împlinit vârsta de 18 ani la data începerii stagiului;
 • să stăpânească perfect una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene sau pe aceea a unei țări candidate la aderare și să cunoască în mod aprofundat alte două limbi oficiale ale Uniunii;
 • să nu fi beneficiat de un alt stagiu sau de un contract de angajare remunerat, plătite din bugetul Uniunii Europene, pentru o perioadă mai lungă de patru săptămâni consecutive.

 

Perioadele anuale de înscriere și perioadele de desfășurare ale stagiilor:

Perioada de înscriere Perioada de stagiu                
15 martie-15 mai
15 iunie -15 august (miezul nopții)
15 septembrie-15 noiembrie (miezul nopții)
15 decembrie-15 februarie (miezul nopții)
1 octombrie
1 ianuarie
1 aprilie
1 iulie

Pentru mai multe informații urmați ACEST LINK.

 

4. Interpreți de conferință

Direcția Generală Interpretare și Conferințe a Parlamentului European nu oferă instruire elementară pentru lingviștii care doresc să se specializeze în interpretare de conferință deoarece, conform principiului subsidiarității, aceasta este responsabilitatea autorităților naționale din statele membre.

 

Dacă aveți deja o calificare în interpretare de conferință și combinația dumneavoastră de limbi este relevantă pentru instituție, atunci vă puteți gândi să vă înscrieți pentru un test de acreditare sau un concurs deschis (consultați Interpretând pentru Europa).

Pentru mai multe informații urmați ACEST LINK.

 

5. Stagii de formare, Grupul Partidului Popular European – cu plată

Grupul PPE oferă stagii cu durata de 5 luni pentru cetățenii UE și cei din țările candidate și asociate. Prin derogare, stagiile pot fi oferite unui număr limitat de cetățeni ai altor țări. Stagiarii primesc o bursă lunară de 1.300 de euro pentru a-și acoperi cheltuielile de întreținere la Bruxelles. Pe durata stagiului, stagiarii pot asista la o sesiune plenară a Parlamentului European la Strasbourg. Costurile acestei misiuni (transport și cazare) vor fi suportate separat de către Grupul PPE.

Cerințe:

 • să fie cetățeni ai unui stat membru al Uniunii Europene sau ai unei țări asociate ori candidate;
 • să fie absolvenți ai unei universități sau să fi finalizat trei ani de studiu (cel puțin șase semestre) în cadrul unei universități ori al unui institut echivalent de studii superioare SAU să prezinte un atestat din partea universității, conform căruia în cadrul studiilor este necesar un stagiu;
 • să cunoască foarte bine două limbi oficiale ale UE, dintre care una să fie una dintre limbile de lucru ale UE, și anume engleza, franceza sau germana (cel puțin la nivelul B2);
 • candidații din țările din afara UE trebuie să cunoască foarte bine cel puțin una dintre limbile de lucru ale UE;
 • să nu fi beneficiat de un stagiu remunerat în cadrul instituțiilor UE și să nu fi avut deja o activitate profesională remunerată după încheierea studiilor.

Perioadele anuale de înscriere și perioadele de desfășurare ale stagiilor:

Perioada de înscriere Perioada de stagiu
15 iunie (miezul nopții)
15 decembrie (miezul nopții)
septembrie-ianuarie
februarie-iunie

Pentru mai multe informații urmați ACEST LINK

 

6. Vizite de studiu – cercetări specifice

Obiectivul lor este să le ofere cetățenilor cu vârsta de cel puțin 18 ani posibilitatea de a aprofunda studiul anumitor materii legate de integrarea europeană. De asemenea, cetățenii pot efectua cercetări la biblioteca sau arhivele istorice ale Parlamentului European (în aceste două cazuri doar la Luxemburg).

Durata maximă a vizitelor de studiu este de o lună. Persoanele care au beneficiat de un stagiu în cadrul Parlamentului European trebuie să aștepte o perioadă de șase luni înainte de a putea face o solicitare de vizită de studiu.

Există trei proceduri posibile:

Stagii de practică la alte instituții UE
sau apropiate UE

 

Banca Centrală Europeană – cu plată

Studenții, inclusiv doctoranzii, dar și proaspeții absolvenți au șansa de a aplica pentru un stagiu de practică cu durata de 3 până la 6 luni. Participanții vor avea șansa să descopere modul de funcționare al Băncii Centrale, dar și să contribuie la îndeplinirea misiunii instituției. Responsabilitățile participanților variază de la cercetare, realizarea de rapoarte preliminare sau participarea la studii ad-hoc. Participanții vor primi o bursă lunară de 1.050 de euro.

Cerințe:

 • să fie cetățeni ai unui stat membru al Uniunii Europene sau ai unei țări asociate ori candidate;
 • să fie absolvenți cel puțin ai primului ciclu de învățământ superior;
 • să aibă cel puțin 18 ani;
 • să fie fluent în engleză și într-o altă limbă oficială a Uniunii Europene;
 • să aibă maximum 12 luni de experiență profesională;
 • să nu mai fi beneficiat de un stagiu de practică oferit de Banca Europeană sau să fie lucrat la Banca Europeană;
 • să nu fi beneficiat de un alt stagiu de practică mai lung de 6 luni.

Pentru mai multe informații urmați ACEST LINK.

 

Comitetul Economic și Social European – cu/fără plată

De două ori pe an Comitetul Economic și Social European oferă stagii de practică cu sau fără plată pentru studenți sau tinerii absolvenți. Aceste stagii pot fi:

 • de lungă durată – cu o durată de 5 luni, cu plată;
 • de scurtă durată – cu o durată de 1 până la 3 luni, fără plată;

Participanții au șansa să învețe despre rolul și activitățile Comitetului Economic și Social European, și să capete experiență profesională într-un mediul multicultural.

Pentru mai multe informații urmați ACEST LINK.

 

 Comisia Europeană – cu plată

Acest tip de stagiu de practică are o durată de 5 luni și se desfășoară fie în cadrul Comisiei Europene, fie în cadrul unei instituții afiliate.  Pentru acest an, perioada de înscriere a candidaturilor a fost închisă.

Cerințe:

 • să fie absolvenți ai unei universități sau să fi finalizat trei ani de studiu -cel puțin șase semestre;
 • să cunoască foarte bine două limbi oficiale ale UE, dintre care una să fie una dintre limbile de lucru ale UE, și anume engleza, franceza sau germana;
 • candidații din țările din afara UE trebuie să cunoască foarte bine cel puțin una dintre limbile de lucru ale UE;

Perioadele anuale de înscriere și perioadele de desfășurare ale stagiilor:

Perioada de înscriere Perioada de stagiu
4 ianuarie-31 ianuarie 2018 (miezul nopții) octombrie 2018-februarie 2019

Pentru mai multe informații urmați ACEST LINK.

 

Comitetul Regiunilor – cu plată

Acest tip de stagiu de practică are o durată de 5 luni și se desfășoară fie în cadrul Comisiei Europene, fie în cadrul unei instituții afiliate. Pentru acest an, perioada de înscriere a candidaturilor a fost închisă.

Cerințe:

 • să fie absolvenți ai unei universități sau să fi finalizat trei ani de studiu -cel puțin șase semestre;
 • să cunoască foarte bine două limbi oficiale ale UE, dintre care una să fie una dintre limbile de lucru ale UE, și anume engleza, franceza sau germana;
 • candidații din țările din afara UE trebuie să cunoască foarte bine cel puțin una dintre limbile de lucru ale UE;

Perioadele anuale de înscriere și perioadele de desfășurare ale stagiilor:

Perioada de înscriere Perioada de stagiu
4 ianuarie-31 ianuarie 2018 (miezul nopții) octombrie 2018-februarie 2019

Pentru mai multe informații urmați ACEST LINK.

 

Biroul Ombudsmanului European – cu plată

Ombudsmanul oferă stagii de două ori pe an, în special absolvenților de studii universitare sau echivalente. Stagiile au loc fie la Strasbourg, fie la Bruxelles, în funcție de nevoile biroului. Stagiile încep la 1 septembrie și se încheie la 1 ianuarie a fiecărui an.

Stagiarii din cadrul biroului Ombudsmanului trebuie să aibă o foarte bună cunoaștere a limbii engleze. Prin urmare, candidaturile trebuie depuse în engleză. Din aceleași motive, documentele referitoare la cererile de candidatură pentru stagii sunt disponibile numai în engleză.

În acest moment ombudsmanul european oferă stagii în următoarele domenii:

 • Științe politice, Studii Europene, Relații internaționale, Administrație publică europeană, Resurse umane;
 • Drept;
 • Audit, Economie.

Perioadele anuale de înscriere și perioadele de desfășurare ale stagiilor:

Perioada de înscriere Perioada de stagiu
31 martie 2018 1 septembrie 2018-1 ianuarie 2019

Pentru mai multe informații urmați ACEST LINK.

 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene – cu plată

Curtea de Justiție a Uniunii Europene oferă în fiecare an un număr limitat de stagii remunerate, cu o durată de cinci luni. Stagiile se efectuează în principal la Direcțiile de traducere juridică, la Direcția cercetare și documentare, la Direcția comunicare, la Direcția protocol și vizite, pe lângă Consilierul juridic pentru probleme administrative, la Grefa Tribunalului și la Direcția de interpretare.

Cerințe:

 • să fie titulari ai unei diplome universitare în drept sau în științe politice (cu specializare în drept);
 • pentru stagiile la Direcția interpretare, ai unei diplome de interpret de conferință.

Perioadele anuale de înscriere și perioadele de desfășurare ale stagiilor:

Perioada de înscriere Perioada de stagiu
1 iulie-15 septembrie 1 martie-31 iulie
1 februarie-15 aprilie 1 octombrie-28 februarie

Pentru mai multe informații urmați ACEST LINK.

 

Universitatea Europeană Firenze – cu sau fără plată

Din timp în timp Universitatea Europeană oferă stagii de practică pentru tineri dornici să capete experiență profesională într-un mediu internațional. Stagiile sunt oferite în funcție de nevoile Universității și pot avea loc în următoarele domenii:

 • Librărie;
 • Serviciul ICT;
 • Arhivele Istorice ale Uniunii Europene;
 • Serviciul Academic;
 • Unul dintre serviciile administrației centrale.

Cerințe:

 • candidații studiază pentru obținerea unei prime diplome de învățământ superior;
 • (sau) sunt implicați într-un program de pregătire vocațională;
 • (sau) au obținut una dintre calificările anterioare, dar nu la mai mult de 18 luni înainte de începerea stagiului;
 • să fie cetățeni ai unui stat membru al Uniunii Europene sau al unei țări candidate;
 • să cunoască foarte bine una dintre limbile oficiale UE și cunoștințe satisfăcătoare într-o altă limbă, având în vedere faptul că engleza, franceza și italiana sunt limbile de lucru ale institutului.

Pentru mai multe informații urmați ACEST LINK.

 

Consiliul Europei (Strasbourg) – fără plată

De două ori pe an Consiliul Europei primește tineri absolvenți în cadrul organizației în cadrul unor stagii de practică. Stagiile oferită au o durată de 8 săptămâni până la 5 luni și nu sunt plătite. Printre responsabilitățile principale ale participanților se numără munca de cercetare, pregătirea de rapoarte preliminare și studii pentru întâlnirile experților, organizarea comisiilor sau actualizarea de website-uri.

Cerințe:

 • să fie cetățeni ai unei țări membre a Consiliului Europei;
 • să fie absolvenți ai unui ciclu de licență, așa cum este definit de Declarația Bologna;
 • să cunoască foarte bine una dintre cele 2 limbi oficiale ale Consiliul Europei (engleză sau franceză) și abilități bune de redactare – cunoștințe bune ale ambelor limbi sunt un bonus;
 • să aibă dorința de a căpăta experiență și cunoștințe practice cu privire la funcționarea și activitățile Consiliului Europei.

Perioadele anuale de înscriere și perioadele de desfășurare ale stagiilor:

Perioada de înscriere Perioada de stagiu
05 aprilie 2018 10 septembrie 2018-31 ianuarie 2019

Pentru mai multe informații urmați ACEST LINK.

 

Stagii de pregătire NATO – cu plată

În fiecare an NATO oferă stagii de practică cu durata de 6 luni pentru studenți dintr-o largă varietate de domenii:

 • Științe politice, Relații internaționale, Studii de apărare, Studii de securitate;
 • Economie, Finanțe, Resurse Umane;
 • IT, Design grafic și web, Bibliologie, Traduceri;
 • Aeronautică, Inginerie;
 • Media, Jurnalism;

Cerințe:

 • să aibă peste 21 de ani la data aplicării;
 • să fie cetățeni ai unei țări membre NATO;
 • să fie studenți sau proaspeți absolvenți (cel mult cu un an înainte de aplicare);
 • pentru studenți, să fi absolvit minim 2 ani și să fie înscriși în anul 3;
 • să fie fluenți într-una dintre limbile oficiale ale organizației (engleză sau franceză);
 • să fie capabili să realizeze în mod independent cercetări și analize.

Perioadele anuale de înscriere și perioadele de desfășurare ale stagiilor:

Perioada de înscriere Perioada de stagiu
martie 2018 2019

Pentru mai multe informații urmați ACEST LINK.

 

Stagii la diferite agenții/ instituții Europene (informații generale)

Instituțiile europene oferă o serie de stagii pentru studenți și absolvenți. Aceștia au astfel șansa unică de a-și face o imagine clară asupra activității instituțiilor și ale Uniunii Europene în general, obținând informații direct de la sursă. Durata și locația stagiilor variază de la o instituție la alta.

Pentru mai multe informații urmați ACEST LINK.

Versiunea PDF