UE între competiție și armonizare fiscală

Fiscalitatea la nivelul UE este un subiect care a revenit pe agenda publică, iar dezbaterile pe marginea acestuia sunt de multe ori aprinse, ideile promovate fiind de cele mai multe ori contradictorii. Deputații europeni ai PPE sunt conștienți de nevoia de a exprima poziții clare în dezbaterile europene, inclusiv în privința fiscalității europene. Avem nevoie de reguli europene în domeniul fiscalității sau avem nevoie de diversitate la nivelul statelor membre? Care este calea cea mai eficientă spre competitivitate în condițiile în care sistemele fiscale trebuie să fie echitabile? Acestea sunt doar două întrebări la care trebuie găsit un răspuns viabil. Cetățenii europeni așteaptă echitate fiscală și diminuarea poverii care apasă IMM-urile, dar, în același timp, și reguli clare care să elimine abuzurile comise de companiile multinaționale prin schemele agresive de optimizare fiscală.
Reunit la Budapesta, Biroul Grupului PPE din Parlamentul European a adoptat, azi, (joi, 4 iunie 2015 – n.n) draft-ul unui document de poziție referitor la fiscalitatea europeană. PPE se pronunță în favoarea salvgardării suveranității fiscale a statelor membre. Deciziile în domeniul fiscalității trebuie luate de guvernele europene astfel încât să răspundă nevoilor de competitivitate a propriile economii, să asigure discriminarea pozitivă a IMM-urilor și să stimuleze crearea de noi locuri de muncă.
Se vorbește din nou de armonizarea fiscală la nivelul UE. Există mai multe componente ale acesteia. PPE sprijină tendințele de armonizare fiscală atunci când vorbim despre regulile de calcul ale bazei de impozitare. Impozitele trebuie plătite în țara în care se desfășoară în mod real activitatea economică taxabilă, acolo unde are loc crearea de valoare adăugată. Suntem, de asemenea, în favoarea armonizării procedurilor de administrare fiscală, eliminând astfel dubla taxare sau dubla netaxare a unor activități. Ne opunem categoric armonizării cotelor de impozitare. Acesta este domeniul în care guvernele trebuie să decidă luând în considerare condițiile concrete din fiecare stat membru în parte. În cazul României, această poziție este esențială, deoarece ea vine în sprijinul nevoii țării noastre de a păstra pe termen mediu cota unică de impozitare. Recenta decizie a Guvernului de a reduce TVA pentru toate produsele alimentare de la 24 % la 9% este un exemplu al nevoii de a păstra la nivel național decizia privind cotele de impozitare. Aștept cu real interes evaluarea efectelor acestei decizii la sfârșitul anului 2016. Unii analiști vorbesc despre evaluarea efectelor după 6 luni de la aplicare, dar eu aș fi mai prudent. Cred că avem nevoie de rezultatele unui întreg an pentru a putea trage concluziile corecte.
Subiectul taxării în UE este unul extrem de amplu și complicat. Multe dintre statele membre din estul Europei, este și cazul României, trebuie să pună imediat un accent pe îmbunătățirea capacității de colectare a taxelor și impozitelor, în vreme ce prioritatea altor state membre care au o legislație fiscală permisivă este aceea de întărire a acesteia, astfel încât optimizarea fiscală agresivă a multinaționalelor să fie reglementată într-un mod transparent. PPE este conștient de faptul că doar prin asigurarea unei adevărate echități fiscale se poate recâștiga încrederea cetățenilor europeni. Ei au dreptul de a cunoaște modul de utilizare a banilor lor, transparența fiind o nevoie legitimă.

Budapesta, 4 iunie 2015