O reglementare eficientă a comerțului cu minerale din zonele de conflict

Deputatul european Iuliu Winkler (UDMR, PPE) a prezentat, luni, în cadrul Comisiei pentru Comerț Internațional (INTA) a Parlamentului European (PE) raportul său referitor la crearea în UE a unui sistem de auto-certificare a importatorilor de staniu, tantal, wolfram și aur – 3TG – din zonele de conflict și de mare risc.
“Consider că propunerea Comisiei Europene de a institui un mecanism voluntar de auto-certificare este modul corect de abordare a problemei, cu toate acestea, ca raportor, intenția mea este de a îmbunătăți această propunere. De aceea, raportul pe care l-am întocmit are trei obiective principale. În primul rând doresc să contribui la asigurarea unui nivel cât mai ridicat al participării companiilor europene în schema voluntară de auto-certificare. Al doilea obiectiv este acela de a avea o reglementare cât mai eficientă bazată pe Orientările OCDE privind diligența necesară referitoare la existența unui lanț de aprovizionare responsabil în cazul minereurilor provenite din zone afectate de conflicte și cu risc ridicat. Iar al treilea obiectiv este de a asigura implicarea și controlul Parlamentului atât pe durata procesului legislativ, cât și ulterior în faza de implementare a reglementării”, a afirmat Winkler în susținerea raportului său.
Deputatul european, vicepreședinte al Comisiei INTA, a reiterat importanța pe care o acordă în acest raport participării IMM-urilor în schema de auto-certificare. “Obiectivul meu este să stimulez participarea IMM-urilor europene la schema de auto-certificare prin punerea în practică a măsurilor propuse de Comisie pentru sprijinul direct, dar și cele referitoare la asistența tehnică pentru IMM-uri”, a arătat Iuliu Winkler.
Raportul referitor la Mecanismul european de auto-certificare, în cadrul obligației de diligență cu privire la lanțurile de aprovizionare, pentru importatorii de 3TG din zonele de conflict sau cu grad ridicat de risc are ca principal obiectiv să reducă finanțarea grupărilor armate din încasările obținute din exploatarea acestor minerale din astfel de regiuni.
Prezentarea raportului de către Iuliu Winkler a fost urmată de o dezbatere intensă, atât deputații care au intervenit, cât și reprezentatul CE au pus în evidență sprijinul grupurilor politice din Comisia INTA pentru obiectivul reglementării dezbătute, și anume acela de a rupe legătura între exploatarea 3TG și finanțarea conflictelor armate. Dezbaterea a mai evidențiat și diferențe de opinii semnificative referitoare la conținutul concret al propunerii, dar și cu privire la punerea sa în practică.
În luna martie, în cadrul Comisiei INTA vor fi dezbătute amendamentele depuse la Raportul Winkler, urmând ca votul în comisie să aibă loc în aprilie.

***La nivel internațional, există mai multe inițiative pentru promovarea aprovizionării responsabile cu minerale din zonele de risc sau afectate de conflicte armate. Cele mai cunoscute dintre acestea au fost adoptate în 2011 și, respectiv, în 2010: Orientările OCDE privind diligența necesară referitoare la existența unui lanț de aprovizionare responsabil în cazul minereurilor provenite din zone afectate de conflicte și cu risc ridicat (Orientările OCDE privind diligența necesară) și secțiunea 1502 din Legea adoptată de SUA pentru reforma Wall Street și protecția consumatorilor (Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act).
În 2011, UE și-a luat angajamentul politic în cadrul OCDE de a sprijini adoptarea în continuare a orientărilor. În primăvara acestui an, PE a adoptat o rezoluție prin care a solicitat Comisiei Europene să întocmească o propunere legislativă pentru a reglementa domeniul.
Propunerea de regulament transmisă PE și al cărui raportor este Iuliu Winkler vizează toți operatorii din UE care importă 3TG, precum și minereurile acestora. Propunerea definește condițiile în care aceștia se pot auto-certifica în calitate de importatori responsabili de metale și minereuri incluse în domeniul său de aplicare. Raportul urmează să fie dezbătut în INTA, iar Comisia de Dezvoltare și cea de Afaceri Externe vor realiza fiecare câte un raport de opinie. Conform calendarului PE, raportul ar urma să fie adus în atenția plenului, în Strasbourg, în luna aprilie a acestui an.
UE este unul dintre cei mai mari importatori de 3TG. Industria electronică și electrotehnică este cea mai mare utilizatoare de 3TG.