Congresul UDMR a adoptat o Rezoluție privind evoluțiile economice, monetare și fiscale

UDMR a ajuns la concluzia că la opt ani de la aderarea la Uniunea Europeană și în cel de al doilea an din cadrul financiar multianual al UE pentru perioada 2014-2020, situația economică a României și implicit a Transilvaniei prezintă “o imagine ambiguă”, a declarat deputatul Iuliu Winkler, coordonatorul Consiliului Economic care a elaborat Rezoluția privind evoluțiile economice, monetare și fiscale adoptată la cel de-al 12-lea Congres al Uniunii care a avut loc la Cluj.
Potrivit lui Winkler, în urma consultărilor realizate cu membrii Consiliului Economic al UDMR, s-a ajuns la concluzia că indicatorii macroeconomici ai României sunt stabili, sunt îndeplinite criteriile de convergență de la Maastricht, inflația este în scădere, sistemul bancar este stabil și sănătos, dar, în ciuda acestei situații, investițiile infrastructurale se realizează mult prea lent, gradul de ocupare a forței de muncă nu s-a îmbunătățit semnificativ, tinerii fiind cea mai afectată categorie din acest punct de vedere, iar emigrarea și fenomenul “brain drain” ating proporții alarmante.
Coordonatorul Consiliului Economic a arătat că Uniunea pledează pentru o reformă urgentă a administrației fiscale, prin definirea concretă și clară a competențelor autorităților privind controlul și îndrumarea, pronunțându-se pentru informatizarea cât mai grabnică a autorităților fiscale. “O afacere mică amendată și cu activitate suspendată nu mai face greșeli, dar nici nu contribuie la economia locală, nu plătește taxe și nu asigură locuri de muncă”, a afirmat Iuliu Winkler.
UDMR reiterează nevoia acordării unui sprijin eficient pentru sectorul IMM care să fie însoțit de reducerea birocrației și a poverii fiscale, simplificarea proiectelor europene dedicate atât micilor întreprinzători cât și microîntreprinderilor. “Motorul economiei pe pământul natal sunt întreprinderile mici și mijlocii, sprijinim revitalizarea sistemelor de ajutor de stat, o finanțare mai bună a programului Kogălniceanu elaborat de UDMR, și a programelor de minimis. Propunem măsuri imediate și eficiente privind sprijinul tinerilor șomeri, inclusiv eficientizarea și extinderea la nivel național a Sistemului Garanțiilor pentru Tineret”, se spune în documentul Uniunii.
“Acum doi ani, UDMR, la Congresul de la Miercurea Ciuc, a adoptat un pachet de propuneri menite să ducă la învigorarea economiei, intitulat “Noi locuri de muncă pentru creștere sustenabilă”. Documentul prezintă în 10 puncte propunerile noastre. După doi ani trebuie să constatăm cu regret că aceste propuneri s-au realizat doar parțial și cu mare întârziere. Ne declarăm însă mulțumiți pentru faptul că viziunea UDMR rezistă în timp, calea propusă de noi fiind realizabilă, în beneficiul cetățenilor, această cale asigurând prosperitatea comunităților pe pământul natal, cât și creșterea durabilă și stabilitatea macroeconomică a țării”, se mai afirmă în rezoluția UDMR.
Iuliu Winkler a mai adăugat că UDMR salută faptul că, în cele din urmă, Codul Fiscal a intrat în dezbaterea Parlamentului. “Încurajăm aplicarea principiilor transparenței, predictibilității și stabilității pe termen lung în procesul de elaborare a noului Cod Fiscal. UDMR consideră că este necesar să se reducă povara fiscală în cazul cetățenilor, întreprinzătorilor mici și fermierilor”, se precizează în documentul adoptat la Congres. De asemenea, UDMR se pronunță pentru reducerea imediată a TVA și pentru menținerea pe termen mediu a cotei unice de impozitare în domeniul impozitului pe venit și profit. “Uniunea militează și pentru o reformă urgentă a administrației fiscale, prin definirea concretă și clară a competențelor autorităților privind controlul și îndrumarea, pronunțându-se pentru informatizarea cât mai grabnică a autorităților fiscale”, a subliniat deputatul european.
În opinia UDMR, trebuie abordate în mod prioritar sectoarele-cheie pentru creșterea economică durabilă, în primul rând dezvoltarea infrastructurii, agricultura și sectorul energetic. În acest sens, UDMR se pronunță pentru dezbaterea și adoptarea, în Parlamentul României, a unei legi privind strategia energetică națională, dar și a unui cadru juridic modern, precum și o strategie privind resursele minerale.
Uniunea susține folosirea cât mai eficientă a fondurilor europene care joacă un rol important în accelerarea creșterii economice și a ritmului modernizării, încurajând simplificarea regulilor achizițiilor publice și debirocratizarea accesului la finanțările europene. “Este nevoie de măsuri rapide și hotărâte pentru a atinge rezultate mai bune în perioada de planificare 2014-2020 decât în ultimii șapte ani și pentru a realiza obiectivele planului de dezvoltare “Transilvania 2020″ elaborat de UDMR”, se spune în rezoluția Uniunii.
UDMR își reafirmă susținerea pentru aderarea la zona euro și salută îndeplinirea criteriilor de convergență nominală, subliniind nevoia asigurării condițiilor necesare pentru o creștere economică anuală de 4-5% pentru realizarea convergenței reale pe termen mediu.