Cel mai îngrijorător aspect al crizei din UE este criza valorilor europene

“Decernarea Premiului Nobel pentru Pace Uniunii Europene a suscitat, la sfârșitul anului trecut, numeroase controverse. (…) Nu Parlamentului European, Comisiei sau vreo altei instituții europene i-a fost acordat acest premiu. Premiul a fost acordat cetățenilor europeni”, a afirmat Iuliu Winkler. Parlamentarul european a subliniat faptul că războaiele dintre europeni, culminând cu cele două conflagrații mondiale, reprezintă una dintre constantele care au caracterizat istoria Europei până la mijlocul secolului trecut.

Iuliu Winkler a mai atras atenția asupra faptului că UE nu este doar o uniune economică, ci este, în egală măsură, și o uniune a valorilor, iar neglijarea acestora din urmă are consecințe mult mai grave decât criza economică.

În opinia sa, controversele iscate cu privire la oportunitatea decernării Premiului Nobel pentru Pace s-ar fi putut constitui într-un bun pretext pentru declanșarea unei dezbateri mai profunde și aplicate cu privire la criza morală și a valorilor care se amplifică în UE. Iuliu Winkler a subliniat că o astfel de dezbatere ar avea o importanță extraordinară mai ales pentru generația tânără, care, în acest fel, ar putea învăța că UE este o uniune a valorilor și că, mai presus de a fi un proiect economic, UE este un proiect politic.
Conferința de presă în cadrul căreia parlamentarul european și-a exprimat gândurile sale la început de an, s-a constituit într-un bun prilej pentru a înmâna fiecărui ziarist prezent o insignă dedicată de PPE decernării Premiului Nobel pentru Pace, gestul simbolizând recunoașterea contribuției cetățenilor europeni la crearea unui spațiu de pace, stabilitate și prosperitate.