Nemzeti ünnep Kalotaszentkirály-Zentelkén

Átadták a Gyarmathy-ösztöndíjakat

Tizenkettedik alkalommal osztották ki a Gyarmathy Zsigmond ösztöndíjakat a kalotaszentkirály-zentelki kultúrotthonban, az  Ady Endre Általános Iskola március 15-i ünnepségének keretében. Lakatos András iskolaigazgató meghívására a nemzeti ünnep alkalmával megszervezett elõadáson részt vett és beszédet mondott Hegedüs Csilla kulturális fõtitkárhelyettes, Winkler Gyula EP-képviselõ, László Attila szenátor és Vákár István, a Kolozs Megyei Tanács elnöke.
Lakatos András házigazdaként üdvözölte a jelenlevõket, a március ifjak által képviselt értékekrõl beszélt, és az aktuális kihívásokra reflektálva, kiemelte, hogy ezek az értékek mindenkor támpontot jelentenek a fiataloknak.

Hegedüs Csilla, az RMDSZ kulturális fõtitkárhelyettese a diákok Vasvári Pálról szóló elõadását méltatta, megköszönve a gyerekeknek, hogy ilyen csodálatos módon elevenítették fel a szabadságharc egyik hõsének emlékét, mint mondta, ebbõl is látszik, hogy a `48-as forradalom eszméi továbbélnek és a mai fiatalok számára is fontosak. Kelemen Hunor szövetségi elnök üzenetét tolmácsolva, Hegedüs Csilla hangsúlyozta, hogy a Kárpát-medencében ma is szabadságharcot kell vívnia minden magyar embernek. “A testvériség, de az együttélés is arra kötelez bennünket, hogy mások érzékenységére, történelmére tekintettel legyünk. De elvárjuk azt, hogy a velünk együtt élõk is tiszteljék a mi történelmünket. Ez a mi szabadságharcunk a huszonegyedik században” – mondta, emlékeztetve, hogy a magyar közösség kénytelen az utóbbi idõben azzal szembesülni, hogy egyre gyakoribbak a szoborgyalázások, a próbálkozások, amelyek kulturális örökségünk megsemmisítését célozzák.

Visszatérõ vendégként köszöntötte a jelenlevõket Winkler Gyula, aki régi támogatója a Gyarmathy-ösztöndíjnak és több közös programot is kezdeményezett az Ady Endre Általános Iskolával. A jó együttmûködés elismeréseként tiszteletbeli öregdiák díszoklevelet vehetett át az ünnepségen. Megköszönve a megtisztelõ baráti gesztust, Winkler Gyula méltatta az iskola tevékenységének fontosságát. “Identitásunk többrétû, alapja a helyi identitás, a szülõföldhöz való ragaszkodás, és ennek kialakulásában az iskolának óriási szerepe van. Erre épül rá a nemzeti identitás, de meghatározza az is, hogy mely ország állampolgárai vagyunk, és az utóbbi idõben az európai közösséghez való tartozás is újabb réteget von identitásunk köré. A gyökeret tehát a helyi identitás, az erdélyiség hordozza és ehhez az iskola tud szolgáltatni szilárd alapot” – fogalmazott az EP-képviselõ, hozzátéve, hogy nagy örömmel járult hozzá a közösen indított projektekhez, mert tevékeny iskolát talált és igazi barátokra lelt itt ezen a településen.

A Gyarmathy Zsigmond-ösztöndíjat falunk szülöttei, az Ady Endre Iskola öregdiákjai, Kiss B. Attila Liszt-díjas énekmûvész és Okos Márton alapították. A névadó Gyarmathy Zsigmond, 1832-ben Kalotaszentkirályon született, az 1848-as forradalom idején  a harctéren szolgálta hazáját. Hazatérve feleségül vette a gyerõmonostori Hory Etelkát és együtt tevékenykedtek a kalotaszegi magyarság szolgálatában, anyagiakkal is támogatva a szegény sorsú, de tehetséges diákokat. Az 1848-as honvéd emléke elõtt tisztelegve alapították meg a Gyarmathy Zsigmond-ösztöndíjat, amelyet 2004 óta minden esztendõben kiosztanak az Ady Endre Iskola diákjai között.