Meg kell védeni a szabadságot - Az új kezdet márciusa

Március 15-e minden évben jó alkalom arra, hogy felidézzük a forradalmi ifjak által megfogalmazott célkitûzéseket, értékeket, hiszen ma is békét, szabadságot, testvériséget, egyenlõséget akarunk – fogalmazott ünnepi beszédében Winkler Gyula EP-képviselõ, az RMDSZ Hunyad megyei elnöke Vajdahunyadon a március 15-ei ünnepségen.

Mindig szem elõtt kell tartani, hogy ezek az értékek nem veszítenek aktualitásukból a kárpát-medencei magyarok számára és mindannyian felelõsek vagyunk azért, hogy az új generációkat megtanítsuk a szabadság, a béke, a testvériség, egyenlõség jelentõségére. De többet is kell tennünk ennél, ismerve, szeretve, tisztelve ezeket az értékeket, fel is kell lépnünk védelmükben. Nem adatott meg minden idõben a Kárpát-medencében élõ minden magyar közösség számára a béke és a szabadság, jelenleg a kárpátaljai magyar közösség van veszélyben az ukrajnai románokkal és egyéb nemzeti közösségekkel együtt, de jól emlékszünk a közelmúlt eseményeire, amikor a vajdasági magyarok voltak hasonló helyzetben” – hangsúlyozta Winkler Gyula, kiemelve, hogy meg kell azt is tanítani a fiataloknak, hogy védjék meg a szabadságot akkor, amikor erre szükség van.

A tavasz mindig magában hordozza az új kezdet lehetõségét, sok értelemben a március 15-e is egy új kezdetet jelent. Most huszonöt évvel a rendszerváltás után, amikor az 1989 után született fiatalok veszik át a stafétát és lesznek közösségünk zászlóvivõi, a Szövetség is arra készül, hogy az új kezdet jegyében jelölje ki azt az utat, amelyen a következõ negyed évszázadban tovább kell menni, ezért úgy vélem, hogy a magyar szabadságharc 167. évfordulója újabb, az erdélyi magyarság számára fontos kezdetet jelöl” – mondta ünnepi beszédében az EP-képviselõ.

A vajdahunyadi magyar közösség március 15-én délelõtt ünnepi istentiszteleten vett részt, majd azt követõen megkoszorúzták a református templomkertben található Petõfi-szobrot, a helyi magyar diákok kulturális mûsort mutattak be, beszédet mondott még Kofity Zoltán, az RMDSZ vajdahunyadi elnöke és Takács Aranka helyi tanácsos.