Március 15-e Hunyad megyében

Szombaton délelõtt 11 órakor a dévai Téglás Gábor Elméleti Líceum aulájában ünnepi ülést tart az RMDSZ Hunyad Megyei Képviselõk Tanácsa. Ugyancsak Déván március 15-én, vasárnap délután fél kettõkor a református temetõben tartják a koszorúzással egybekötött megemlékezést, majd március 16-án, hétfõn 11 órától a Téglás Gábor Elméleti Líceum aulájában az iskola diákjai Huszárszázad toborzása címmel mutatják be ünnepi elõadásukat. Vajdahunyadon március 15-én, vasárnap 11 óra 15 perckor a Petõfi szobornál ünnepi istentisztelettel és koszorúzással emlékeznek a magyar forradalomra és szabadságharcra. A Piski csata emlékmûjénél vasárnap fél tizenkettõkor kezdõdik az ünnepi megemlékezés. Petrozsényban a református templomban vasárnap 11 órától ökumenikus istentiszteletre várják a magyar közösség tagjait, utána koszorúzásra kerül sor. Lupényban vasárnap 16 órától a baptista imaházban tartanak ökumenikus istentiszteletet, majd a katolikus templomkertben megkoszorúzzák a kopjafát. Vasárnap 12 órától Petrillán a református templomban ünnepi istentiszteletet tartanak, ugyanabban az idõben Brádon a katolikus parókai nagytermében kerül sor az ünnepi megemlékezésre. Szászvárosban vasárnap 11 órától a katolikus templomnál, a Szent Erzsébet Otthon nagytermében tartják az ünnepi megemlékezést. A pusztakaláni és a sztrigyszentgyörgyi magyarok fél tizenegytõl a katolikus templomban ünnepi szentmisével, majd a magyar közösségi házban emlékeznek meg az 1848-49-es magyar forradalomra és szabadságharcra.