Ismét az Európai Bizottsághoz fordultak az RMDSZ EP-képviselői a Mikó-ügyben

Levelet intézett Winkler Gyula és Sógor Csaba az Európai Bizottsághoz a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium ügyében születet ítélettel kapcsolatban. A Frans Timmermans elsõ alelnöknek – a minõségi jogalkotás, intézményközi kapcsolatok, jogállamiság és az Alapjogi Charta biztosának -, valamint Vĕra Jourová jogérvényesülés, fogyasztópolitika és nemek közötti esélyegyenlõség biztosának címzett levélben az RMDSZ EP-képviselõi kérik az Európai Bizottságot, hogy találja meg azt az eszközt, amelynek révén jóvátehetõ a Romániában született ítélet.

A levélírók tolmácsolták a romániai magyar közösségnek, a Romániai Magyar Demokrata Szövetségnek és az Erdélyi Református Egyházkerületnek felháborodását és értetlenségét a romániai igazságszolgáltatás döntésével kapcsolatban. Megállapították: “Az ítélet azt mutatja a romániai magyarság számára, hogy Romániában a magántulajdon nem szavatolt, és a megszerzett jogokat el lehet veszíteni, ugyanakkor megrendíti a polgároknak az igazságszolgáltatás függetlenségébe vetett hitét, megkérdõjelezi a romániai jogállamiságot és a pártatlan eljáráshoz való jogot.”

A levél kitér a Székely Mikó Kollégium épületének hányattatott sorsára, utolsó mozzanatként a Ploiești-i táblabírósági 2014. november 26-án született ítéletére, amely ismét elvette az ingatlant az Erdélyi Református Egyházkerülettõl és a román államnak ítélte, ugyanakkor öt éves próbaidõvel három éves felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte a Románia Kormánya mellett mûködõ visszaszolgáltatási bizottság három tagját, Markó Attilát, Marosán Tamást és Silviu Climet.

A képviselõk értékelése szerint a példátlan bírósági ítélet megszegte a jogállamiság elveit, a magántulajdonhoz való jogot, a vallási- és felekezeti szabadságot, a kisebbségi- és emberi jogokat. “A romániai magyar közösség egyik legfontosabb vívmánya a kommunizmus alatt jogtalanul elkobzott föld, erdõ és ingatlantulajdonok visszajuttatása volt. A visszaszolgáltatás törvényi feltételeinek megteremtése nem volt könnyû feladat, de érdekvédelmi szervezetként az RMDSZ azért dolgozott, hogy olyan jogszabályok szülessenek, amelyek lehetõvé teszik, hogy a román állam visszajuttassa a volt tulajdonosokhoz az elkobozott javakat” – fogalmazott levelében Winkler Gyula és Sógor Csaba.

Az RMDSZ európai parlamenti képviselõi ebben a kérdésben már másodszor fordulnak az Európai Bizottsághoz. 2012 júliusában keresték meg Vivien Reding EB-alelnököt. A levelükben akkor megállapították: “az EU következetesen kiáll a világban bárhol igazságtalanul meghurcolt és börtönbe vetett közéleti személyiségek érdekében; annál inkább szolidarizálnia kell tehát azokkal, a munkájukat jóhiszemûen, a közösség megbízása alapján végzõ politikusokkal, akikkel ilyen igazságtalanság az Európai Unió egyik tagállamában történik meg.” 2012 augusztusában írt válaszában Vivien Reding többek között arra való hivatkozással utasította el a megkeresést, hogy “az Európai Bizottságnak nem áll módjában fellépni a nemzeti hatóságok és bíróság elõtt folyó (…) egyéni eljárásokban.” Az RMDSZ EP-képviselõi most emlékeztették az EB-t arról, hogy az egyéni eljárás a romániai igazságszolgáltatás elõtt véget ért, sajnos a végleges ítélet érdemben nem változtatott az alapfokú döntésen, rendkívül veszélyes precedenst teremtve Romániában.