Ifjúságnak

Szakmai gyakorlatok az Európai Unióban

 

 

1. Szakmai gyakorlatok az Európai Parlamentben

 • Szakmai gyakorlatok az egyetemi oklevéllel rendelkezők számára
 • Fordítási szakmai gyakorlat egyetemi oklevéllel rendelkezők számára
 • Fordítóképzési szakmai gyakorlatok
 • Konferenciatolmácsok
 • Szakmai gyakorlatok az egyetemi oklevéllel rendelkezők számára (Robert Schuman ösztöndíj)

Jelentkezési feltételek:

 • az Európai Unió egyik tagállamának vagy tagjelölt országának állampolgárai, a belső szabályok 5. cikke (2) bekezdésének sérelme nélkül
 • a gyakornoknak a szakmai gyakorlat megkezdésekor legalább 18 évesnek kell lennie;
 • az Európai Unió legalább egyik hivatalos nyelvének ismerete;
 • a gyakornok még nem vett részt négy egymást követő hetet meghaladó időtartamú, az Európai Unió által fizetett szakmai gyakorlaton és nem állt hasonló időtartamú alkalmazásban sem az Európai Uniónál

Fontos: ezek a  szakmai gyakorlatok öt hónapos, meg nem hosszabbítható időtartamra szólnak.

A gyakorlati időszakok és a pályázatok elfogadásának határideje:

 • Jelentkezési időszak: augusztus 15. − október 15. (éjfél) 
 • Gyakorlati időszak: március 1. – július 31.
 • Jelentkezési időszak: március 15. − május 15. (éjfél)
 • Gyakorlati időszak: október 1. – február 28/29.

Bővebb információk

 

2. Fordítási szakmai gyakorlat egyetemi oklevéllel rendelkezők számára

Jelentkezési feltételek:

 • a gyakornoknak az Európai Unió egyik tagállama vagy valamely tagjelölt ország állampolgárságával kell rendelkeznie;
 • a gyakornoknak a szakmai gyakorlat megkezdésekor legalább 18 évesnek kell lennie;
 • a pályázóknak pályázatuk benyújtásának határideje előtt be kell fejezniük legalább hároméves, oklevél kiadásával záruló képzésüket;
 • a gyakornoknak anyanyelvi szinten kell ismernie az Európai Unió egyik hivatalos nyelvét vagy valamely tagjelölt ország hivatalos nyelvét, ezenfelül alaposan ismernie kell az Európai Unió két másik hivatalos nyelvét;
 • a gyakornok még nem vett részt négy egymást követő hetet meghaladó időtartamú, az Európai Unió által fizetett szakmai gyakorlaton és nem állt hasonló időtartamú alkalmazásban sem az Európai Uniónál

Az egyetemi oklevéllel rendelkezők számára szervezett fordítási szakmai gyakorlatok időtartama három hónap. Ez az időtartam kivételes jelleggel legfeljebb további három hónappal meghosszabbítható.

Szakmai gyakorlati időszakok és a hozzájuk kapcsolódó jelentkezési határidők:

 • A gyakorlati időszak kezdete: január 1.
  Jelentkezési időszak: június 15. – augusztus 15. (éjfél)
 • A gyakorlati időszak kezdete: április 1.
  Jelentkezési időszak: szeptember 15 – november 15. (éjfél)
 • A gyakorlati időszak kezdete: július 1.
  Jelentkezési időszak: december 15 – február 15. (éjfél)
 • A gyakorlati időszak kezdete: október 1.
  Jelentkezési időszak: március 15 – május 15. (éjfél)

A fordítási szakmai gyakorlatok színhelye: Luxembourg

Bővebb információk

 

 3.Fordítóképzési szakmai gyakorlatok

 Jelentkezési követelmények:

 • a gyakornoknak az Európai Unió egyik tagállama vagy valamely tagjelölt ország állampolgárságával kell rendelkeznie ;
 • a gyakornoknak a szakmai gyakorlat megkezdésekor legalább 18 évesnek kell lennie
 • a gyakornoknak anyanyelvi szinten kell ismernie az Európai Unió egyik hivatalos nyelvét vagy valamely tagjelölt ország hivatalos nyelvét, ezenfelül alaposan ismernie kell az Európai Unió két másik hivatalos nyelvét
 • a gyakornok még nem vett részt négy egymást követő hetet meghaladó időtartamú, az Európai Unió által fizetett szakmai gyakorlaton és nem állt hasonló időtartamú alkalmazásban sem az Európai Uniónál.

A jelentkezési határidők és a szakmai gyakorlatok időszakai:

 • A gyakorlati időszak kezdete: január 1.
  Jelentkezési időszak: június 15. – augusztus 15. (éjfél)
 • A gyakorlati időszak kezdete: április 1.
  Jelentkezési időszak: szeptember 15 – november 15. (éjfél)
 • A gyakorlati időszak kezdete: július 1.
  Jelentkezési időszak: december 15 – február 15. (éjfél)
 • A gyakorlati időszak kezdete: október 1.
  Jelentkezési időszak: március 15 – május 15. (éjfél)

A fordítóképzési szakmai gyakorlatok színhelye: Luxembourg

Bővebb információk

 

 4. Konferenciatolmácsok

Az Európai Parlament Tolmácsolási és Konferenciaszervezési Főigazgatósága nem nyújt alapképzést azoknak a nyelvészeknek, akik konferenciatolmácsolásra szeretnének szakosodni, mivel a szubszidiaritás elvének megfelelően ez a nemzeti hatóságok hatáskörébe tartozik a tagállamokban.

Ha Ön már rendelkezik konferenciatolmács képesítéssel, és nyelvkombinációja megfelel az adott intézménynek, akkreditációs vizsgára vagy nyílt versenyvizsgára jelentkezhet (lásd Tolmácsolás Európában).

Egyéb lehetőségek:

Amennyiben konferenciatolmács szeretne lenni, de még nincs képesítése, Európában számos egyetem kínál fordítói és tolmácsképzettséget adó kurzusokat. Ha már van bármilyen egyetemi oklevele, de még képzésen szeretne részt venni ahhoz, hogy konferenciatolmáccsá válhasson, érdekelheti, hogy számos felsőoktatási intézmény kínál ilyen «European Masters» kurzusokat.

Részletes információ

 

5. Tanulmányi látogatások – egyedi kutatások

A tanulmányi látogatások célja, hogy a 18 év feletti állampolgárok számára lehetővé tegye európai integrációval kapcsolatos tanulmányaik elmélyítését. Az említett állampolgárok ezen kívül az Európai Parlament könyvtárában és történeti irattárában kutatásokat is folytathatnak (ez utóbbi esetekben kizárólag Luxembourgban).  A tanulmányi látogatások időtartama legfeljebb egy hónap.

Részletek itt

 

6. Szakmai gyakorlat az Európai Néppárti Frakciójánál

A fizetett szakmai gyakorlatra jelentkezőkre vonatkozó feltételek:

 • az Európai Unió egyik tagállama vagy valamely társult vagy tagjelölt országa állampolgárságával rendelkeznek;
 • egyetemi oklevéllel vagy egy egyetemen vagy azzal egyenértékű felsőoktatási intézményben három teljesített évvel (legalább hat félévvel) rendelkeznek VAGY igazolást mutatnak be arról, hogy egyetemi tanulmányaik keretében szakmai gyakorlatot kell teljesíteniük;
 • alaposan ismernek két hivatalos uniós nyelvet, amelyek közül az egyik az Európai Unió egyik munkanyelve, nevezetesen az angol, a francia vagy a német (legalább B2-es szinten);
 • a nem uniós országokból pályázók alaposan ismerik az Európai Unió legalább egyik munkanyelvét;
 • még nem vettek részt európai intézménynél fizetett szakmai gyakorlaton, és tanulmányaik befejezése után még nem folytattak jövedelmező tevékenységet.

A jelentkezési határidők és a szakmai gyakorlatok időszakai:

Pályázatok beküldésének határideje: december 15 (éjfél)
Gyakornoksági periódus: február-június
Pályázatok beküldésének határideje: június 15 éjfél
Gyakornoksági periódus: szeptember-január

A gyakornokság a Néppárti Frakció keretében zajlik. A pályázás folyamatos és legfeljebb 3 hónapos periódusra szól.

Részletes információ itt.

 

Szakmai gyakorlatok más EU-s intézményeknél vagy EU-hoz közeli intézményeknél

 

Európai Bizottság

 Jelentkezési feltételek:

A szakmai gyakorlatra olyan személyek jelentkezhetnek, akik elvégeztek már legalább három egyetemi évet, és nagyon jól beszélnek legalább két EU-s nyelvet (egyik kötelezően az angol, francia vagy német).

Évente kétszer – márciusban és októberben – indulnak a szakmai gyakorlatok, amelyekre legalább öt hónappal előtte kell jelentkezni.

A szakmai gyakorlat időtartama 5 hónap.

A jelentkezési határidők és a szakmai gyakorlatok időszakai:

A gyakorlati időszak: minden év október – február. Jelentkezési időszak: január

A gyakorlati időszak kezdete: minden év március-július. Jelentkezési időszak: június

Bővebb információ itt.

 

Központi Bank (Frankfurt)

Jelentkezési feltételek:

A szakmai gyakorlatra olyan személyek jelentkezhetnek, akik már rendelkeznek egyetemi végzettséggel és tovább folytatják a tanulmányaikat, valamint nagyon jól beszélnek angolul és még egy EU-s nyelven.

A szakmai gyakorlat időtartama 6-12 hónap.

Részletes információ itt.

 

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

Jelentkezési feltételek:

A szakmai gyakorlatra olyan személyek jelentkezhetnek, akik rendelkeznek egyetemi  végzettséggel, és nagyon jól beszélnek két EU-s nyelvet, amelyek közül egyik az angol vagy a francia.

A szakmai gyakorlat időtartama 5 hónap vagy 1-3 hónap.

A gyakorlatok kezdőnapjai és a pályázatok elfogadásának határideje:

A gyakorlati időszak kezdete: Február 1. Jelentkezési időszak: Július 1.- Szeptember 30. (éjfél 12)

A gyakorlati időszak kezdete: Szeptember 1. Jelentkezési időszak: Január 3. – Március 31. (éjfél 12)

Részletes információ itt.

 

Régiók Bizottsága

A szakmai gyakorlatra olyan személyek jelenkezhetnek, akik rendelkeznek egyetemi   végzettséggel, és nagyon jól beszélnek két EU-s nyelvet, amelyek közül egyik az angol vagy a francia.

A szakmai gyakorlat időtartama 5 hónap.

A gyakorlatok kezdőnapjai és a pályázatok elfogadásának határideje:

A gyakorlati időszak kezdete: február 16. Jelentkezési időszak: április 1- szeptember 30 (éjfél 12) minden előző év

A gyakorlati időszak kezdete: szeptember 16. Jelentkezési időszak: október 1 – március 31 (éjfél 12) ugyanaz az év

Részletes információ itt.

 

Európai Ombudsman

Az Ombudsman évente két alkalommal kínál szakmai gyakorlati lehetőséget, elsősorban egyetemi diplomával rendelkezőknek.

A szakmai gyakorlatok minden év szeptember 1-én és január 1-én kezdődnek.

Az Ombudsman Hivatala által foglalkoztatott gyakornokoknak kiváló angol nyelvtudással kell rendelkezniük. A jelentkezéseket angol nyelven kell benyújtani.

A szakmai gyakorlat színhelye: a Hivatal igényeinek függvényében Strasbourg vagy Brüsszel.

Részletes információ itt

 

Az Európai Unió Bírósága

A pályázóknak jogi vagy politikatudományi egyetemi diplomával, illetve a Tolmácsolási Igazgatóságon meghirdetett szakmai gyakorlatokhoz konferenciatolmácsi oklevéllel kell rendelkezniük.

A szakmai gyakorlat ideje 5 hónap. A szakmai gyakorlat színhelye: Luxembourg

Gyakorlati időszakok és a hozzájuk kapcsolódó jelentkezési határidők

A gyakorlati időszak kezdete: március 1. Jelentkezési időszak: szeptember 30  minden előző év

A gyakorlati időszak kezdete: október 1. Jelentkezési időszak: április 31 ugyanaz az év

Részletes információ itt.

 

Firenzei Európai Egyetemi Intézet

 Jelentkezési feltételek:

 • A szakmai gyakorlatra olyan személyek jelentkezhetnek, akik egyetemi oktatásban részesülnek, de még nem szerezték meg a diplomájukat
 • két EU-s nyelv kiváló ismerete, amelyek közül az egyik az angol, francia vagy olasz.

A szakmai gyakorlat ideje: 3-12 hónap.

Részletes információ itt.

 

Európa Tanács (Strasbourgban és a tagországokban működő irodákban)

Jelentkezési feltételek:

 • egyetemi végzettség
 • angol vagy francia nyelv kiváló ismerete

A szakmai gyakorlat ideje: 8 hét – 5 hónap

Jelentkezési határidők és gyakornoksági periódusok:

 • a szeptember 1 és január 31 közötti szakmai gyakorlatok: a jelentkezési határidő április 1.

Részletes információ itt.

Egyéb szakmai gyakorlatok

Az EU intézményeken belül – Részletes információ itt.
Általános lehetőségek – Részletes információ itt vagy itt..

 

 1. Szakmai gyakorlatok a NATO-n belül

Jelentkezési feltételek:

 • egyetemi végzettség
 • angol vagy francia nyelv kiváló ismerete, valamint legalább még egy NATO nyelv ismerete

A szakmai gyakorlat ideje: 6 hónap.
Jelentkezési határidők és gyakornoksági periódusok:

 • szeptember 1. és január 31. közötti szakmai gyakorlatok –a jelentkezési határidő: 2017. április 1.

►Részletes információ itt és itt.

 

Frissítve 2017 február

PDF formátumban