Succesul InvestEU în România depinde de implicarea băncilor și a instituțiilor financiare

Este important ca, în următorii ani, băncile comerciale și instituțiile financiare din România să folosească în mod activ noile posibilități create de InvestEU pentru a sprijini mediul de afaceri, în mod special IMM-urile și start-up-urile, a afirmat europarlamentarul Iuliu Winkler (UDMR, PPE) în declarația sa de vot la adoptarea în Parlamentul European a raportului referitor la acest nou program al UE.

Parlamentul European a adoptat raportul referitor la InvestEU, continuatorul Planului Juncker, care va contribui, în perioada 2021-2027, la creșterea investițiilor, crearea de noi locuri de muncă și la stimularea inovării.

Statele membre vor putea finanța proiecte beneficiind de garanția UE prin programul InvestEU. Conform lui Winkler, proiectele complexe pot fi co-finanțate din resursele atrase prin InvestEU, din fonduri structurale și din resursele Mecanismului de Redresare și Reziliență. ”Realizarea de sinergii între aceste finanțări este un atu ce trebuie valorificat în România în cadrul unor proiecte menite să impulsioneze creșterea economică durabilă și redresarea din criza provocată de pandemie. De asemenea, România trebuie să folosească întregul suport tehnic de care poate beneficia din partea instituțiilor europene pentru fructificarea acestui instrument financiar.  Îmi exprim speranța că băncile comerciale și instituțiile financiare din România vor folosi în mod activ aceste noi posibilități create de InvestEU pentru a veni in sprijinul mediului de afaceri din țară, în special pentru IMM-uri și start-up-uri”, a precizat Winkler în explicația sa de vot.

Europarlamentarul a mai arătat că InvestEU stabilește o garanție de 26 de miliarde de euro prin care acordă partenerilor săi de investiții posibilitatea de a sprijini proiecte cu grad de risc mai ridicat. InvestEU ar urma să atragă investiții de 373 de miliarde euro, contribuind astfel la redresarea din criza provocată de pandemie și la atingerea priorităților pe termen lung ale UE.

În context, europarlamentarul UDMR și-a exprimat regretul că țara noastră a avut o performanță modestă în folosirea oportunităților asigurate de Planul Juncker în perioada 2014-2020. România a atras sub 800 de milioane de euro care se așteaptă să genereze investiții de peste 3 miliarde de euro. ”Este foarte puțin. Ne situăm pe locul 21 în UE după ponderea în PIB a investițiilor atrase prin Planul Juncker. Sper să fi învățat ceva din experiența avută cu obținerea de finanțări prin Fondul European pentru Investiții Strategice. Din păcate, conform datelor Comisiei Europene, România se situează după state din regiune cum ar fi Bulgaria, Grecia sau Ungaria”, a precizat Winkler. Implicarea băncilor și a instituțiilor financiare din România este crucială pentru facilitarea accesului IMM-urilor la investiții noi. ”Principalul capitol la care Parlamentul European a fortificat instrumentul InvestEU este acela al accesului IMM-urilor la finanțare”, a completat deputatul european.

InvestEU urmărește realizarea de investiții în 4 obiective majore: infrastructură sustenabilă (energie sustenabilă, economie circulară, managementul deșeurilor etc); cercetare, inovare și digitalizare (transpunerea rezultatelor cercetării în practică, digitalizarea industrială, creșterea rolului companiilor inovative etc.); sectorul IMM; investiții sociale și competențe (proiecte de formare continuă, de educație, de sănătate, de locuințe sociale și inovare socială, integrarea persoanelor vulnerabile etc.)