Noile norme consolidate ale UE în materie de control al exporturilor

Noul Regulament european privind controlul exporturilor, care îl înlocuiește pe cel din 2009, a intrat în vigoare recent și înăsprește controalele privind comerțul cu produse cu dublă utilizare – bunuri și tehnologii civile cu posibile utilizări militare sau de securitate – consolidând în același timp capacitatea UE de a proteja drepturile omului și de a sprijini lanțurile de aprovizionare sigure pentru produse strategice. Noul cadru permite UE să întreprindă o serie de acțiuni importante pentru a pune în comun expertiza și a aborda provocări specifice, în special în ceea ce privește supravegherea cibernetică.

Regulamentul introduce și o mai mare transparență prin creșterea nivelului de consultare și de raportare între statele membre și Comisie, contribuind la dezvoltarea unei noi platforme electronice a UE de acordare a licențelor, aflată deja în stadiul de pilot în câteva state membre. Cu siguranță că dacă încercăm să înțelegem lumea care ne înconjoară atunci trebuie să vedem gradul înalt de volatilitate atât în ceea ce privește situația geopolitică și tensiunile dintre marile puteri, care sunt în creștere, dar și din punct de vedere al noilor provocări, spune eurodeputatul Iuliu Winkler, cu care am discutat despre noul Regulament:

“Noua lume în care trăim, noile provocări la care trebuie să răspundem au impus și o actualizare a reglementării exporturilor. Așa a apărut Regulamentul la care faceți referire și care are mai multe obiective. În primul rând, Regulamentul dorește să includă în aria reglementată și acele tehnologii care sunt foarte noi. Mă refer aici, de exemplu, la inteligența artificială, la noile biotehnologii sau chiar la acele tehnologii de supraveghere și de recunoaștere facială, care, bineînțeles, că pot fi folosite în scopuri civile, dar și în scopuri militare.

Există, deci, regulamentul UE și acesta se bazează pe o rețea de autorități naționale. Noutățile sunt legate, în primul rând, de introducerea dimensiunii de securitate umană. Și, ce înseamnă securitatea umană? Bineînțeles, echilibrul pe care trebuie să-l avem între securitate și libertate în ceea ce privește tehnologiile de supraveghere cibernertică, se văd recentele scandaluri de supraveghere în care sunt implicate chiar guverne, există tehnologii emergente în domeniul dublei utilizări, tehnologii care pot fi utilizate și pentru încălcări ale drepturilor omului. Și sigur că în acest sens UE nici prin companii, dar nici persoane fizice nu trebuie să fie implicată în niciun mod în activitățile sau exercițiul regimurilor totalitare din diverse regiuni ale lumii. Există procedura de acordare a licențelor, care și până acum funcționa pentru exporturi ale unor produse care sunt cu dublă utilizare și această procedură de acordare a licențelor trebuie mai bine armonizată la nivelul UE.

Deci nu trebuie să permitem ca persoane sau firme să utilizeze eventual diferențele dintre regimurile interne din diverse state membre pentru a abuza de aceste diferențe. Astfel, o mai bună comunicare este obiectivul noului Regulament, agențiile naționale vor trebui să aibă un schimb de informații mult mai susținut, mult mai precis, pentru a se informa una pe cealaltă și pentru a informa toate aceste agenții naționale, Comisia Europeană, în exercițiul atribuțiilor lor. Avem nevoie și de capacități de consolidare și avem nevoie de noi capacități de formare a specialiștilor, pentru că există un schimb de generații și în acest domeniu și atunci Comisia Europeană vine să acorde sprijin financiar pentru asemenea programe de formare. Și, de asemenea, avem nevoie de un mult mai bun contact cu industria.

Trebuie spuse câteva lucruri importante în legătură cu temeiul legal pe care se bazează acest nou Regulament și trebuie știut că acest temei legal este atât european, deci aparținând UE, cât și internațional, pentru că avem și rezoluții ale Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite, dar și tratate internaționale, cum ar fi cel de neproliferare nucleară sau Convenția privind interzicerea armelor chimice și biologice. Toate acestea sunt, bineînțeles, parte a unui sistem mondial care este capabil, după cum bine știm, să impună și sancțiuni.”

Și, precizează eurodeputatul Iuliu Winkler, în momentul în care se aplică asemenea măsuri restrictive, se impun sancțiuni ale UE, atunci iarăși este foarte important să se închidă micile uși prin care se pot ocoli sancțiunile.

Articol de Corina Cristea publicat pe portalul Radio România Actualități, https://www.rri.ro/ro_ro/noile_norme_consolidate_ale_ue_in_materie_de_control_al_exporturilor-2647986