Manifest electoral - UDMR Hunedoara

Stimați hunedoreni!

 În 6 decembrie se vor organiza alegeri parlamentare în România. De 16 ani UDMR Hunedoara nu a avut reprezentant în Parlamentul României.  Acum avem o nouă șansă să trimitem un parlamentar la București. Putem realiza acest obiectiv dacă toți cei care susținem candidații UDMR ne unim forțele, dacă ne prezentăm în număr cât mai mare la urne! Împreună putem să obținem rezultatul dorit. Un parlamentar UDMR este un avantaj pentru județul Hunedoara, am dovedit asta întotdeauna! Demnitarii UDMR au muncit eficient și cu loialitate față de județul nostru.

UDMR Hunedoara  și-a ales candidații. Lista pentru Camera Deputaților este condusă de Széll Lőrincz, directorul executiv al Direcției Județene pentru Sport și Tineret, iar în fruntea listei pentru Senat se află Kutasi Csaba, președintele UDMR Petroșani.

Cele douăsprezece puncte ale manifestului electoral UDMR Hunedoara îmbină interesele tuturor cetățenilor din județul Hunedoara cu obiectivele fundamentale ale comunității noastre maghiare. Siguranța oamenilor, redresarea economică, modernizarea și prosperitatea, integrarea europeană sunt obiective comune pentru noi toți.

 

Prioritățile UDMR în perioada 2020 – 2024

 

1. Siguranța sanitară este prioritatea absolută! Pandemia de COVID-19 a provocat o criză profundă în toate domeniile. Situația creată de pandemie ne-a arătat într-un mod categoric că trebuie să acționăm urgent și ferm la nivel legislativ astfel încât să reclădim un sistem de îngrijire a sănătății populației cu adevărat eficient. Asigurarea unui număr suficient de paturi în spitale va trebui realizat prin-un management regional eficace. Pandemia nu trebuie să afecteze negativ pacienții cu boli cronice, neinfectați cu virusul SARS-Cov2. Aceștia trebuie să beneficieze de o asistență medicală și tratamentele adecvate stării lor de sănătate.

 

2. Siguranța locurilor de muncă și a unui trai decent! Acest obiectiv poate fi atins numai printr-o gestionare eficientă a crizei economice. Viitorul economic al județului Hunedoara depinde de IMM-uri. Sectorul IMM are nevoie de reducerea poverii fiscale, de simplificarea sistemului fiscal, de acces la ajutoare de stat, de împrumuturi garantate de stat. Acestea și multe alte priorități le vom încuraja în Parlament. Propunerile de gestionare a crizei naționale, elaborate de UDMR,  prezintă în detaliu inițiativele noastre specifice.

 

3. Siguranță și respect pentru vârstnicii noștri! Minerii pensionari din Valea Jiului și Brad, foștii metalurgiști din Hunedoara și Călan, precum și toți pensionarii noștri au dreptul la o bătrânețe demnă după o viață de muncă grea și cinstită. Pentru realizarea acestui obiectiv este nevoie de un sprijin financiar corespunzător, asigurat printr-o legislație clară și echitabilă. Le purtăm o grijă deosebită membrilor vârstnici ai comunității noastre!

 

4. Sprijinim tinerii atât în domeniul educației, al formării profesionale, dar și atunci când se află în căutarea unui loc de muncă sau se lansează ca antreprenori. Prin reglementarea transparentă și simplă a voluntariatului, a stagiaturii, dar și a întreprinderilor inovative de tip start-up, încurajăm tinerii să-și construiască un viitor acasă pentru ei înșiși și pentru familiile lor. Vom propune un cadru juridic pentru finanțarea și crearea infrastructurii necesare realizării de activități culturale și sportive cu acces gratuit pentru tineri.

 

5. Dialog permanent cu membrii comunității noastre. Vom deschide birouri parlamentare la Deva, Hunedoara, Petroșani și Lupeni. Vom organiza întâlniri lunare cu cetățenii, pentru a urmări care sunt așteptările și problemele lor. Vom face legislația mai transparentă, vom informa în mod regulat cetățenii din județul Hunedoara despre deciziile din Parlamentul României și despre inițiativele Grupului parlamentar UDMR.

 

6. Tranziția economică și socială din Valea Jiului este o provocare care așteaptă să fie rezolvată de 30 de ani. Așa cum Legea privind zonele defavorizate a fost elaborată în județul Hunedoara la sfârșitul anilor ’90, vom acționa și acum să ajutăm oamenii din Valea Jiului cu propuneri legislative concrete. De exemplu, vom susține, în beneficiul operatorilor economici și autorităților locale din Valea Jiului, reducerea contribuției financiare proprii la implementarea de proiecte europene. De asemenea, vom propune reguli transparente și favorabile pentru asigurarea accesului la finanțările europene propuse de Fondul pentru o Tranziție Justă.

 

7. Învățământul și educația sunt cheia viitorului nostru, al tuturor. Încurajăm sistemul dual de învățământ, modernizarea formării profesionale, dezvoltarea digitală, deoarece este important ca tinerii noștri să dobândească o profesie cu care să își poată găsi locul pe piața muncii. Programul after-school este important, pentru că asigură educația, după orele de școală, pentru elevii din ciclul primar, aduce beneficii copiilor și ia o povară de pe umerii familiilor. În cazul creșelor, trebuie să asigurăm cheltuielile de funcționare. Toate acestea au nevoie de un cadru juridic nou, care pune interesul copiilor pe primul loc. Este important să se introducă educația privind folosirea internetului. Tinerii trebuie să învețe să folosească corect tehnologiile noi, pentru a înțelege aspectele pozitive și negative ale internetului.

 

8. Vom consolida sistemul de sprijin al familiei! La fel ca toată țara și întreaga Europa, județul Hunedoara se află într-o adâncă criză demografică. Susținem inițiativele legislative care se bazează pe cele mai bune practici din Uniunea Europeană și oferă sprijin concret, pe termen lung, pentru a stimula natalitatea, adopțiile și a susține familiile numeroase. Tratăm sfera socială ca pe o prioritate și ca atare constatăm că legislația care reglementează activitatea ONG-urilor care asigură servicii sociale este inadecvată, inconsecventă și lasă prea mult loc hazardului. ONG-urile cu activitate socială sunt foarte importante pentru că preiau din atribuțiile statului, dar nu beneficiază de un sprijin consecvent, constant și previzibil. Acordăm o atenție specială acestui subiect și vom propune reglementări legale corespunzătoare.

 

9. Reducerea birocrației este esențială! Birocrația îngreunează inutil viața cetățenilor și a antreprenorilor. Vom lucra pentru a reduce povara administrativă în toate domeniile. În trei decenii, s-a demonstrat în mod clar faptul că birocrația în România nu poate fi redusă prin măsuri administrative. Vom reduce birocrația prin reglementări legale.

 

10. Fondurile UE vor fi dublate! Noul Cadru Financiar Multianual pentru următorii 7 ani al Uniunii Europene și Planul european de redresare economică vor începe în 2021. Avem nevoie de reglementări legislative pentru o absorbție și o utilizare mai eficientă a fondurilor, dar și pentru combaterea corupției și a abuzurilor. În Parlament vom susține îmbunătățirea capacității administrative și simplificarea sistemului de achiziții publice. Se schimbă și Politica Agricolă Comună a UE. Statelor membre li se acordă mai multă competență în desfășurarea programelor finanțate din bani europeni. Cadrul legislativ aferent acestui proces în România este încă incomplet. Deci, avem nevoie de noi reglementări în domeniile agriculturii, silviculturii, agriculturii din zonele montane și a creșterii animalelor, care să fie adecvate specificului județului Hunedoara.

 

11. Vrem să fim câștigătorii tranziției digitale! Munca, educația și viața socială sunt într-un proces de schimbare rapidă. Digitalizarea trebuie reglementată la nivel         legislativ, asigurând finanțare suficientă, transparență, echitate și egalitate de șanse. Propunem reglementarea problemelor etice privind inteligența artificială. Este vital să asigurăm    sprijin în procesul de tranziție atât din punct de vedere economic, cât și social pentru persoanele și comunitățile aflate în dificultate.

 

12. Vom proteja mediul înconjurător! Asigurarea sustenabilității, a dezvoltării durabile, combaterea schimbărilor climatice și trecerea la o economie ecologică sunt     probleme  vitale. Propunem o legislație bazată pe studii de fezabilitate și sensibilizarea la problemele de mediu prin măsuri de politică socială și educațională. Descentralizarea și o     mai bună utilizare a fondurilor UE vor asigura succesul tranziției verzi.

 

Ceea ce nu se schimbă: valorile și principiile noastre

 

 Valorile și principiile UDMR Hunedoara sunt aceleași de treizeci de ani. Suntem consecvenți în valori, principii și viziune, instrumentele noastre sunt cele ale democrației și ale statului de drept. Dialogul este principala noastră cale de acțiune. Obiectivele noastre fundamentale sunt și ele neschimbate.

De treizeci de ani, cele trei domenii prioritare pentru UDMR sunt: educația, cultura și viața socială din cadrul comunității noastre, inclusiv cultele și organizațiile neguvernamentale maghiare.

Nu există viitor fără educație în limba maternă. Lucrăm pentru a păstra și a ridica nivelul calitativ al educației în limba maghiară, pentru că numai așa vom reuși să clădim viitorul nostru pe meleagurile natale.

Identitatea noastră se bazează pe cultură și tradiții. Afirmarea și păstrarea tradițiilor și culturii maghiare este în armonie cu diversitatea noastră culturală, bogăție istorică a meleagurilor hunedorene.

Forța comunității noastre provine din solidaritate. UDMR a fost și va rămâne întotdeauna deschisă și cooperantă cu societatea civilă, cultele și organizațiile neguvernamentale din județul Hunedoara, pentru că obiectivele noastre sunt comune: demnitatea fiecăruia, păstrarea identității proprii, democrația, libertatea și prosperitatea fiecărui hunedorean.

 

Stimați hunedoreni!

 

Candidații UDMR Hunedoara pentru Camera Deputaților sunt: Széll Lőrincz, Pogocsán Ferdinánd Zoltán, Oprișa Melinda, Benedekfi Dávid, dr.Vonica Isabella Georgia, Herczeg Leopold, Kocsis Attila, Samoilă Karin.

Candidații UDMR Hunedoara pentru Senat sunt: Kutasi Csaba, Csóka András, dr. Máté Márta, prof.dr. András József, Ferenczi István.

 

În 6 decembrie, susțineți candidații UDMR! Votați laleaua!