Iuliu Winkler: Comerțul exterior, generator de locuri de muncă

Comerțul exterior este un important generator de creștere economică, de noi locuri de muncă și bunăstare și în același timp este un ambasador al modului de viață european, a declarat europarlamentarul Iuliu Winkler (UDMR, Grupul PPE).

”Uniunea Europeană se află în fața unui proces de transformare fără precedent, dubla tranziție, verde și digitală, însemnând modernizarea economiilor, protejarea mediului, eficiență și productivitate mai mare în industrie. Aceste transformări trebuie realizate având mereu în față interesul oamenilor și al comunităților. Trebuie să protejăm locurile de muncă existente și să creăm noi locuri de muncă, iar comerțul exterior este un adevărat motor al creării de locuri de muncă”, a arătat deputatul european. Potrivit acestuia, azi, în UE, comerțul internațional menține 35 de milioane de locuri de muncă, multe dintre acestea fiind plătite peste media europeană, iar începând din anul 2020, expansiunea comerțului internațional a creat 14 milioane de noi locuri de muncă.

”Aceste cifre demonstrează clar că UE trebuie să rămână un promotor al comerțului liber și echitabil. Tot cifrele ne arată că există un potențial semnificativ de îmbunătățire a situației de azi”, a precizat Winkler, care a mai arătat că sectorul IMM este cel mai important al economiei europene. În toate statele membre europene își desfășoară activitatea 25 de milioane de IMM-uri.

”Dintre toate acestea, doar 600.000 desfășoară activități de comerț exterior. Este clar că potențialul de creștere al exporturilor și de creare de noi locuri de muncă este remarcabil. Pentru a exploata acest potențial trebuie să continuăm să sprijinim IMM-urile prin instrumente financiare, prin ajutoare de stat pentru creșterea competitivității și prin sisteme de susținere a exportatorilor. Grupul PPE din Parlamentul European este un susținător al comerțului exterior ca generator de creștere economică, de noi locuri de muncă și bunăstare. În același timp Grupul PPE consideră că trebuie să menținem echilibrul dintre interese și valori. Pentru noi, comerțul exterior este ambasadorul modului de viață european, de aceea dorim ca noile acorduri comerciale pe care UE le negociază și le încheie să cuprindă prevederi clare cu privire la dezvoltarea sustenabilă”, a subliniat europarlamentarul.

Articol scris de Adrian Meitner pentru Știrile Transilvaniei, https://stiriletransilvaniei.ro/2021/11/03/iuliu-winkler-comertul-exterior-generator-de-locuri-de-munca/