Francezii vor să facă din Valea Jiului o Vale a Energiei

Proiectul de colaborare a fost iniþiat de parlamentarul european Iuliu Winkler, cel care poartă tratative de doi ani cu liderii mediului de afaceri din regiunea Belfort. Partenerii francezi au fost reprezentaþi la Deva de Jean-Luc Habermacher, preºedintele clusterului La Vallee de l’Energie, Alain Seid, preºedintele Camerei de Comerþ ºi Industrie Belfort, ºi de Jean-Jacques Wagner, …

mai mult