UE vrea un regulament pentru importatorii de minerale din zonele de conflict

Comisia pentru Comerț Internațional (INTA) a găzduit, joi, o audiere publică pe marginea propunerii Parlamentului European (PE) și a Consiliului cu privire la instituirea în UE a unui sistem de auto-certificare a importatorilor de staniu, tantal, tungsten (wolfram) și aur din zone de conflict și de mare risc.
În cadrul discuțiilor, deputatul european Iuliu Winkler, raportorul în acest dosar, a declarat că obținerea unui regulament cât mai eficient trebuie să fie cel mai important aspect care trebuie urmărit în cadrul procesului de legiferare din PE.
Principalul obiectiv al propunerii de regulament este acela de a contribui la reducerea finanțării grupărilor armate din încasările obținute din exploatarea mineralelor în zonele de conflict și în zonele cu risc ridicat. Prin acest regulament, UE dorește să sprijine și să promoveze practicile responsabile în aprovizionarea întreprinderilor europene cu staniu, tantal, tungsten și aur, metale cunoscute generic sub denumirea 3TG, provenite din astfel de regiuni.
În prezent, există mai multe inițiative pe plan internațional pentru promovarea aprovizionării responsabile cu minerale din zonele de risc sau afectate de conflicte armate. Cele mai cunoscute dintre acestea au fost adoptate în 2011 și, respectiv, în 2010: Orientările OCDE privind diligența necesară referitoare la existența unui lanț de aprovizionare responsabil în cazul minereurilor provenite din zone afectate de conflicte și cu risc ridicat (Orientările OCDE privind diligența necesară) și secțiunea 1502 din Legea adoptată de SUA pentru reforma Wall Street și protecția consumatorilor (Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act).
În 2011, UE și-a luat angajamentul politic în cadrul OCDE de a sprijini adoptarea în continuare a orientărilor. În primăvara acestui an, PE a adoptat o rezoluție prin care a solicitat Comisiei Europene să întocmească o propunere legislativă pentru a reglementa domeniul.
Propunerea de regulament supusă discuțiilor în cadrul audierii publice de joi vizează toți operatorii din UE care importă 3TG, precum și minereurile acestora. Propunerea definește condițiile în care aceștia se pot auto-certifica în calitate de importatori responsabili de metale și minereuri incluse în domeniul său de aplicare.
Discuțiile din PE s-au concentrat pe caracterul obligatoriu vs. facultativ al regulamentului referitor la importul metalelor din zonele de conflict în legătură directă cu impactul pe care acesta îl va avea asupra industriei europene și asupra dezvoltării durabile a țărilor de proveniență.
În context, Iuliu Winkler a subliniat nevoia de a nu transforma acest regulament într-unul care să aibă un efect de embargo asupra metalelor care provin din aceste zone. În opinia sa, un astfel de efect ar avea urmări nedorite atât asupra comunităților din statele care exploatează aceste resurse naturale, dar și asupra economiilor europene. Potrivit raportorului, aplicarea unui regulament european în privința importului de 3TG nu va fi suficientă pentru sprijinirea unei dezvoltări durabile a zonelor afectate de conflicte armate dacă nu va fi însoțită și de alte măsuri care să încurajeze consolidarea democrației și a capacității administrative a statelor respective.
Raportul coordonat de Iuliu Winkler urmează să fie dezbătut în INTA, iar Comisia de Dezvoltare și cea de Afaceri Externe vor realiza fiecare câte un raport de opinie. Conform calendarului PE, raportul ar urma să fie adus în atenția plenului, în Strasbourg, în primăvara anului viitor.
UE este unul dintre cei mai mari importatori de 3TG. Industria electronică și electrotehnică este cea mai mare utilizatoare de 3TG.