Parlamentul European a aprobat majorarea cu un miliard de euro a programelor pentru ocuparea profesională a tinerilor

Deputatul european Iuliu Winkler (UDMR, PPE) a salutat, miercuri, rapiditatea cu care
Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale a Parlamentului European (PE) a reușit să transmită plenului raportul cu privire la majorarea pre-finanțării programelor pentru ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor.
“Am votat Raportul referitor la propunerea de regulament al PE privind Fondul social european în ceea ce privește o majorare a sumei pre-finanțării inițiale acordate programelor operaționale sprijinite de Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor. Salut determinarea raportorului pentru a obține un parcurs rapid în PE al propunerii Comisiei Europene care a decis deblocarea unui miliard de euro pentru a stimula statele membre să lanseze proiectele de care au nevoie în vederea ocupării tinerilor șomeri”, a arătat Winkler în explicația sa pentru votul acordat acestui raport în ședința plenară de miercuri de la Strasbourg.
În opinia deputatului european, decizia Comisiei de a debloca suma de un miliard de euro și rapiditatea cu care aceasta a fost adoptată de PE este binevenită pentru că programele destinate tinerilor aflați în căutarea unui loc de muncă au nevoie de bani acum.
Winkler consideră că este foarte important faptul că astfel se majorează și finanțările care vin să sprijine înființarea de noi firme, deoarece spiritul antreprenorial al tinerilor din România trebuie încurajat.
Conform acestuia, programele care pot fi finanțate la nivelul statelor membre și, în primul rând, Garanția pentru Tineret asigură reducerea decalajului dintre nevoile reale ale pieței muncii și competențele și calificările de care dispun tinerii în căutarea unui loc de muncă.
Majorarea de un miliard de euro se traduce în ceea ce privește România printr-o majorare, în acest an, de la 1,5 milioane euro la 31,8 milioane euro a alocărilor aferente Inițiativei privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor. România este unul dintre cele 20 de state membre beneficiare de alocații în cadrul acestei inițiative în anul 2015.
Principalele măsuri ce vor fi finanțate în țara noastră prin această inițiativă includ orientare și consiliere profesională, training vocațional, asistență personalizată pentru căutarea unui loc de muncă, stagii de ucenicie și sprijin pentru înființarea de firme noi.