Iuliu Winkler s-a întâlnit cu aleșii locali ai UDMR Mureș

La invitaþia Organizației Județene Mureș a UDMR, deputatul european Iuliu Winkler s-a întâlnit, marți, 30 iulie a.c., la Târgu Mureº, cu primarii ºi consilierii UDMR din judeþ. La întâlnire a fost prezent vicepreºedintele politic al UDMR, Borbély László, preºedintele UDMR Mureº, Brassai Zsombor, ºi vicepreºedintele politic al UDMR Mureº, primarul oraºului Sovata, Péter Ferenc. 

Cu acest prilej, Borbély László a declarat că, în opinia sa, Iuliu Winkler “a făcut treabă bună în Parlamentul European”. “Este important că suntem prezenþi la Bruxelles, că suntem reprezentați în cazurile care ne privesc, că vocea noastră poate fi auzită”, a spus vicepreședintele politic al UDMR. Borbély László speră că, anul viitor, după alegerile europene, Iuliu Winkler rămâne omul de bază a UDMR la Bruxelles.

La rândul său, Iuliu Winkler a arătat că activitatea sa și a colegului său Sógor Csaba în Parlamentul European s-a bazat pe două mari direcții: informarea comunității despre deciziile și reglementările europene cu impact major în România, precum și reprezentarea la Bruxelles a intereselor comunităþii maghiare de la care aceștia au primit mandatul parlamentar.
În același context, deputatul european al UDMR i-a informat pe aleșii locali cu privire la modificările care vor surveni odată cu intrarea în vigoare a noului Cadru Financiar Multianual al UE pentru perioada 2014-2020. El a arătat că acesta va fi diferit față de cadrul actual, Comisia Europeană urmând să încheie acorduri separate cu fiecare stat membru, care vor conþine drepturile ºi obligaþiile ambelor părþi. Iuliu Winkler a subliniat faptul că acest acord îi va permite Bruxelles-ului să fie mai intransigent cu statele membre care nu-ºi îndeplinesc obligațiile pe care și le asumă. “Inițial UDMR a respins proiectul de buget multianual prezentat de Consiliu ºi Comisia Europeană, care este, prima dată în istoria UE, unul mai mic și în consecință vor fi mai puþini bani pentru dezvoltare. Ceea ce este pozitiv totuși în varianta votată, în cele din urmă în Parlamentul European, este posibilitatea cheltuirii în avans, în funcție de necesitățile concrete, a unor sume prevăzute pentru anii viitori, dar și flexiblitatea legată de transferarea de bani de la o axă de finanþare la alta”, a spus Iuliu Winkler. El a subliniat că la jumătatea celor șapte ani se va face o revizuire a cadrului bugetar.

Noul Cadru Financiar Multianual va intra în vigoare în ianuarie 2014 după ce UE ºi statele membre vor semna acordurile de parteneriat. Textul fiecărui acord în parte se bazează pe propunerile prezentate de statele membre. În legătură cu propunerile României, opinia UDMR a fost formulată în Planul de dezvoltare Transilvania 2020, document care a fost înaintat ministerului ºi autorităþilor de resort. În acest document se pune accent pe 13 domenii principale de dezvoltare, importante pentru comunitatea maghiară din România.

Iuliu Winkler le-a reamintit aleșilor locali faptul că, recent, Johannes Hashn, comisarul european pentru dezvoltarea regională, a fost de acord cu UDMR în privința faptului că nu se poate crea o legătură clară între utilizarea fondurilor europene ºi structura administrativă a țării. Deci, absorbþia banilor europeni nu depinde de acordarea sau nu de competenþe administrative regiunilor de dezvoltare.

Parlamentarul european al UDMR a mai vorbit și despre Iniþiativa Cetăþenească Europeană pentru protecția minorităților naționale. El a amintit faptul că, în campania din 2009, candidații Uniunii ºi-au asumat faptul că, în Parlamentul European, vor lucra în vederea obținerii unor reglementări la nivelul UE în privința protecției minorităþilor naþionale. Problematica minorităþilor naționale nu intră în competenþele UE, ºi folosindu-se de această scuză, de cele mai multe ori, oficialii de la Bruxelles evită să se ocupe de aceasta. “Tratatul de la Lisabona a introdus acest nou instrument democratic, cel al Iniþiativei Cetăþeneºti. (…) Dacă inițiativa noastră cetățenească va primi aviz favorabil de la Comisia Europeană în vederea declanșării strângerii unui milion de semnături, atunci Parlamentul European va trebui să se ocupe de protecția minorităților naționale. Pentru a avea succes o Inițiativă Cetățenească Europeană trebuie găsite domeniile în care UE are competenþă. De exemplu, în cazul nostru are competenþă în asigurarea multilingvismului, diversităþii culturale, în prevenirea discriminării, în domeniul învăþământului. Iniþiativa elaborată de UDMR este rezultatul a doi ani de muncă, iar pe lângă experþii cu care am lucrat a trebuit să găsim ºi parteneri politici în acest demers”, a explicat Iuliu Winkler.
“După vizita lui Sógor Csaba, acum am avut posibilitatea de a ne întâlni ºi cu Iuliu Winkler. Considerăm că este important să fim informaþi despre actualităþile europene, pentru că urmează o perioadă importantă. UE este într-un proces de schimbare. Noi vom putea folosi eficient fondurile europene doar dacă știm ce se întâmplă și cunoaștem sistemul pentru a ne putea pregăti să facem față condiþiile cerute”, a conchis preºedintele UDMR Mureº, Brassai Zsombor.

Târgu Mureș, 30 iulie 2013