Comerțul, pus în slujba dezvoltării durabile

Uniunea Europeană (UE) trebuie să depună eforturi susținute pentru aplicarea eficientă a clauzelor referitoare la dezvoltarea durabilă incluse în acordurile comerciale de liber schimb, a declarat deputatul european Iuliu Winkler, marți seara, în plenul Parlamentului European (PE) reunit la Strasbourg. Deputatul european al UDMR, vicepreședinte al Comisiei de Comerț Internațional (INTA) a PE, a prezentat punctul de vedere al Grupului Partidului Popular European (PPE) în cadrul dezbaterii prilejuite de întrebarea cu solicitare de răspuns oral adresată Comisiei Europene legată de prevederile referitoare la comerț și dezvoltare durabilă din acordurile comerciale ale UE.

 

https://www.youtube.com/watch?v=2KvGHDRgcfM&feature=youtu.be

 

”UE este un campion pentru promovarea comerțului liber global și a sistemului comercial multilateral bazat pe reguli; în același timp, trebuie să rămână un avocat-cheie pentru comerțul mai echitabil. Beneficiile globalizării trebuie să ajungă la toți cetățenii și toate comunitățile. UE trebuie să depună eforturi susținute pentru aplicarea eficientă a prevederilor referitoare la dezvoltarea durabilă incluse în acordurile noastre de liber schimb. Cetățenii noștri așteaptă să transformăm teoria în practică, în conformitate cu agenda UE privind ocuparea forței de muncă și creșterea economică sustenabilă”, a afirmat Winkler.

Vicepreședintele INTA a arătat că prevederile UE referitoare la comerț și dezvoltare durabilă includ dispoziții obligatorii care se bazează pe norme multilaterale, respectând convențiile relevante ale Organizației Internaționale a Muncii și acordurile multilaterale de mediu.

Winkler a precizat că acordurile comerciale pot servi ca un instrument bun pentru diplomația economică. El a spus că PPE se pronunță împotriva creării unor noi mecanisme de sancționare, care ar putea destabiliza relația cu partenerii comerciali. ”Experiența acumulată până acum, la nivel global, arată că sancțiunile comerciale rareori produc rezultatele dorite. Dimpotrivă, acestea au lucrat adesea în detrimentul celor care le-au introdus și, în același timp, în dezavantajul partenerului mai puțin privilegiat. Nu vedem dovezi concludente conform cărora sancțiunile ar putea conduce la o îmbunătățire a implementării prevederilor referitoare la o dezvoltarea sustenabilă”, a arătat Iuliu Winkler.

Potrivit acestuia, PPE are încredere în eficiența dialogului cu partenerii comerciali ai UE și în cooperarea cu organizațiile internaționale. ”Calea de urmat este consolidarea dialogului și intensificarea eforturilor pentru aplicarea în practică a acordurilor comerciale existente”, a mai adăugat Winkler.

În politica sa comercială, UE și-a luat angajamentul de a respecta drepturile omului,  standardele de mediu și cele în domeniul muncii. Tratatele UE impun ca toate politicile relevante ale UE, inclusiv Politica comercială, să promoveze dezvoltarea durabilă. În luna iulie a anului trecut, Comisia a lansat dezbaterea cu privire la îmbunătățirea implementării dezvoltării durabile în țările partenere comerciale ale UE propunând două scenarii. Unul se referă la realizarea de parteneriate mai asertive privind comerțul și dezvoltarea durabilă, menținându-se mecanismul actual de aplicare, iar cel de-al doilea vizează introducerea de sancțiuni obligatorii în tratate.